Sviatosť pomazania chorých


V tejto sviatosti Cirkev prosí nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Termín „posledné pomazanie“ je nesprávny a taká sviatosť neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijímať aj Eucharistiu.
Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. Táto sviatosť nemôže byť udelená človeku, ktorý už zomrel. V prípade nutnosti môžete zavolať kňaza kedykoľvek - Farský úrad Oščadnica - tel.: 438 21 42.

Duchovná služba v Nemocnici Čadca - d.p. Mgr. Peter Dubec /tel. 0911 811 345/
V prípade potreby vyslúženia sviatostí chorému na lôžkovom oddelení, môžete nechať žiadanku na vrátnici nemocnice. Žiadosti sú vybavované každý večer po 18.00 hodine.

Sväté omše v nemocnici v Čadci:
  • všedný deň -  v utorok až piatok o 15.15 hod. v kaplnke,
  • prikázaný sviatok s pracovnou povinnosťou o 15.15 hod. v zasadačke nemocnice,
  • nedeľa a prikázaný sviatok s pracovným voľnom o 10.00 hod. v zasadačke nemocnice.

POHREB - Oznamujú pozostalí najskôr na farskom úrade, kam prinesú kvôli zápisu do cirkevnej matriky List o prehliadke mŕtveho, ktorý je označený pečiatkou pohrebnej služby. Po dohode so správcom cintorína p. Rudolfom Majákom /tel. 0905 281 259/ dohodnú čas pohrebných obradov, prípadne pohrebnej svätej omše. Úmrtia počas víkendu hláste čím skôr, kvôli oznámeniu o prípadných zmenách času bohoslužieb.