Modlitba za manželstvá, ktorým hrozí rozpad

 

„Milovaný Otče, tým, že si ustanovil manželstvo, dal si nám najlepší spôsob na naplnenie prikázania lásky.
Tvoj Syn Ježiš Kristus začal hlásať svoje posolstvo spásy tým, že pomohol manželom a ich priateľom na svadbe v Káne.
Bola tam aj Panna Mária - a práve ona si prvá všimla, že nový manželský zväzok má problém.
Prosím ťa, dobrý Otče, prosím Ježiša aj Máriu, zachráňte všetky manželstvá, ktorým hrozí rozpad z najrôznejších príčin.
Prosím ťa, aby manželstvo, za ktoré sa modlím, prežilo zázrak premeny zla na dobro, chladu na vrúcnosť, tvrdosti na jemnosť, hrubých slov na nežné, odcudzenia na blízkosť, smútku na radosť, ľahostajnosti na túžbu. Aby sa tak zjavila tvoja sláva a znovu v teba uverili oni aj ich deti. Amen."