Milí návštevníci našej stránky, určite ste si všimli, že na našom webe máme mapu farnosti.

Skúste určiť, ktorá kaplnka je najďalej od kostola.


Ak to viete, hlasujte na pravej strane v ankete:

"Od kostola do kaplnky"

(merajte vzdialenosť po cestách, nie skrze lesy a lúky Wink).

(Kaplnku na Vreščovke som vynechal - bolo by to veľmi  ľahké Wink, tá je vzdialená 7,8 km od kostola).

-----------------------------------------------------------------------------------

Správna odpoveď je kaplnka Zadedová.