Traduje sa, že túto logickú hádanku vymyslel sám Albert Einstein. Podľa jeho tvrdenia ju vraj dokáže vyriešiť iba 2% populácie. Takže skúste, či patríte medz tie 2% populácie.
Zadanie hlavolamu:
Na ulici je 5 domov, každý inej farby.
V každom dome žije osoba inej národnosti.
Každý obyvateľ domu pije iný typ nápoja, fajčí inú značku cigariet a chová iné zviera.
Nikto nepije to, čo ostatní, nefajčí to, čo ostatní a nechová to, čo ostatní.

1. Angličan žije v červenom dome.
2. Švéd chová psy.
3. Dán pije čaj.
4. Zelený dom je hneď naľavo od bieleho.
5. Obyvateľ zeleného domu pije kávu.
6. Ten, kto fajčí cigarety Pall Mall, chová vtáky.
7. Obyvateľ žltého domu fajčí cigarety Dunhill.
8. Ten, kto žije v prostrednom dome, pije mlieko.
9. Nór žije v prvom dome.
10. Ten, kto fajčí cigarety Blends, žije vedľa chovateľa mačiek.
11. Chovateľ koní žije vedľa toho, kto fajčí cigarety Dunhill.
12. Ten, kto fajčí cigarety Blue Master, pije pivo.
13. Nemec fajčí cigarety Prince.
14. Nór žije vedľa modrého domu.
15. Sused toho, kto fajčí cigarety Blends, pije vodu.


Riešenie môžete napísať sem.