Ako prežiť dni v pôstnom období


V každý deň je príležitosť,
správať sa na Božej Zemi ako hosť.
Preto využi  aj tento pôst
a urob Pánu Bohu radosť.

V pondelok vypni telku,
miesto toho pomodli sa chvíľku.
V modlitbe nájdeš dobré vzory
a nie zlé filmové postavy.

V utorok pomôž spolužiakovi
s úlohami a ťažkými príkladmi,
veď vieš, že Tvoje srdce sa zachveje,
keď sa na Teba usmeje...

V stredu  bez mobilu skús si predstaviť,
čo tak na bicykel sa posadiť.
Budeš mať aj tréning, aj kredit,
nižšiu váhu a dobrý pocit.

Vo štvrtok  pokús  sa odpustiť
a za svojich nepriateľov sa pomodliť.
Možno, že z nepriateľa spravíš priateľa,
ktorý v núdzi sa o Teba postará.

V piatok odmysli si mäso,
veď si spomeň ako Ježiš klesol.
Za nás a za naše hriechy,
musel znášať hrozné muky.

V sobotu rodičov vidíš pracovať,
nevadí Ti na počítači sa hrať?
Skús im  tiež trocha pomôcť
a až potom sa hrať budeš môcť.

V nedeľu  do kostola choď,
s Ježišom sa stretnúť poď.
Nedeľa je najkrajší deň v týždni,
tak sa s priateľom stretni.

Každý deň v týždni stvoril náš Pán,
keď môžeš, tak  navštív chrám.
Ježiš sa za nás na kríž pribiť dal,
On vedel, že nás vykúpi, keď zomieral.

p.k.