Ako sa svätému Petrovi stratili zvieratká z nebeskej záhrady

Kde bolo, tam bolo, bola jedna planéta Zem a nad ňou bolo nebo plné krásnych hviezd. Tam v nebi sa o všetko staral svätý Peter. Každý  večer zamykal nebeskú bránu i nebeskú záhradu a každé ráno ich zase odomykal. V nebeskej záhrade mal nielen zaujímavé kvety, ale aj rôzne zvieratá, na ktoré dával veľký pozor.

Raz ráno, keď odomykal nebeskú záhradu, zistil, že sa mu z nej stratili tri zvieratká - kôň, pes a had. Preto sa vybral dole z neba po rebríku hľadať stratené zvieratká. Ako tak chodil po Zemi, zrazu vidí na lúke troch chlapcov, ktorí sa tam hrajú. Boli to Ján, Peter a Karol. Svätý Peter k nim podišiel a hovorí im: “Chlapci, stratili sa mi tri zvieratká  a keďže aj vy ste traja, pomôžte mi ich nájsť. Za odmenu si môžete želať čokoľvek a ja vám to splním, ak mi ich nájdete a privediete späť.“ “Naozaj si môžeme želať hocičo?“ “Áno, dávam vám svoje slovo.“ A tak chlapci súhlasili a vybrali sa  každý inou cestou hľadať stratené zviera. Ján mal za úlohu nájsť koňa, Peter psa a Karol hada, každé zviera malo mať na čele značku NZ- teda nebeské zviera.

Ján sa vybral na východ a po niekoľkých dňoch hľadania našiel koňa, ktorý mal naozaj na čele vyryté NZ. A  tak si Ján bol istý, že má toho správneho koňa. Pomaly sa k nemu priblížil a chytil ho, ale kôň sa strašne hádzal a Ján si už myslel, že ho neudrží. Vtedy kôň prehovoril :“Daj mi rýchlo niečo zjesť a upokojím sa!“ Ján mu rýchlo podal niekoľko stebiel sena a kôň sa naozaj upokojil a povedal Jankovi:“ Za to, že si mi dal najesť, Ti poradím, keď  to budeš potrebovať.“ A tak sa Janko aj s koníkom vybrali  k svätému Petrovi.

Peter sa vybral hľadať  strateného psíka na západ. Po pár týždňoch aj on našiel psíka a na hlave mal značku NZ.  Bol spokojný, len ako ho chytiť?! Tak  k nemu podišiel a psík sa chytiť dal, ale hneď na to sa začal hádzať a skoro Petrovi ušiel. No vtom psík prehovoril: “Peter, daj mi niečo zjesť, som hladný!“ A Peter nelenil vytiahol kostičku a dal ju psíkovi. Psík sa tiež upokojil a Petrovi povedal: „Za Tvoju pomoc sa Ti odvďačím, keď to budeš potrebovať!“ A tak sa aj Peter so psíkom vybrali naspäť k svätému Petrovi.

Karol dlho nevedel, ktorou stranou má ísť hľadať hada, ale napokon sa vybral na juh. Po dlhom čase bol už unavený, a tak si ľahol do trávy. Zrazu počuje nejaké syčanie a vidí, že sa k nemu plazí had s nápisom NZ. Vyskočil na rovné nohy  a hada chytil. Vtedy sa  had začal hádzať, ale Karol mocne držal, a tak had začal prosiť: „Karol, prosím,  daj sa mi najesť a upokojím sa!“  Ale Karol mu vraví: „No, to určite, dosť, že musím hady chytať, ešte im budem aj za potravou chodiť!“ Hada mocne držal a poďho domov k svätému Petrovi.

Svätý Peter  všetkých troch chlapcov už z diaľky videl a potešil sa, že mu prinášajú zvieratká.  „Za odmenu si môžete vysloviť každý jedno želanie,“ vravel s úsmevom. Prvý pristúpil Ján a svätý Peter sa ho opýtal: „Čo si želáš, Ján, za odmenu?“ Vtedy k Jánovi pribehol koník a povedal mu: „Želaj si rozum!“ Ján povedal: „Želám si rozum!“  „Múdro si si vybral Ján, a tak choď do sveta. Všetci, ktorí sa budú volať  menom Ján, budú rozumní a každého obdaria vždy múdrou radou!“

Druhý pristúpil Peter a keď si mal vybrať želanie, pribehol k nemu psík a pošepol mu, aby si prosil radosť. A tak Peter povedal: „Svätý Peter, ja si pýtam za odmenu radosť!“  „ Múdra voľba to je, povedal svätý Peter, a tak choď aj Ty do sveta a každý, kto sa bude volať menom Peter, bude roznášať všade, kde príde radosť a šťastie ostatným!“

Tretí pristúpil k svätému Petrovi Karol. A keď si mal aj on vysloviť svoje želanie, priplazil sa k nemu had a pošepol Karolovi: „Karol, želaj si peniaze, veľa peňazí, aby si bol poriadne bohatý!!!“  „ Máš pravdu had, chcem peniaze, veľa peňazí a budem bohatý!!!“  Svätý Peter sa na neho pozrel a povedal: „Zle Ti had poradil, Karol, zle, ale dostaneš, čo si chcel.“ Vtedy sa na Karola začali sypať peniaze a boli by ho hádam aj udusili, toľko ich bolo. Svätý  Peter však povedal:“ Dosť!“ Peniaze prestali padať. Svätý Peter však povedal Karolovi: „Teba ešte nemôžem poslať do sveta, lebo všetci, ktorí by sa volali Karol, by boli veľmi chamtiví a zlí. Ty pôjdeš so mnou  a budeš sa starať, aby mi viac neutiekli zvieratká z mojej záhrady a keď sa polepšíš, až potom Ťa pustím do sveta.

P.K.