3 sitá a slimák

TRI SITÁ


Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: „Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to hned porozprávať.“
„Moment,“ prerušil ho mudrc, „preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?“
„Cez tri sitá?“ prekvapene sa oýtal ten človek.
„Áno, cez tri sitá. Pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať, prejde tromi sitami. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?“
„Nie, len som to počul a...“
„Tak teda! Ale zaiste si to preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?“
Ten druhý váhavo odpovedal: „Vôbec nie, práve naopak...“
„Aha!“ prerušil ho Sokrates. „Tak použime ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!“
„Potrebné to veru nie je...“
„Teda,“ usmial sa mudrc, „keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, pochovajme to radšej a nezaťažuj tým seba, ani mňa!“


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


SLIMÁK ZASAHUJE

Slimák, čo žil pri železnici, sa dennodenne zlostil na vlak, čo tade prechádzal a rušil ho v práci.
„Ja mu ukážem!“ povedal si slimák, postavil sa medzi koľajnice a hrozivo vystrkoval rožky, keď počul, že sa vlak približuje.
„Vykoľajím ho!“ povedal nazlostený.
Vlak sa priblížil a prešiel ponad nepriateľa. Slimák sa obrátil za uháňajúcim vlakom: „Nevydržal to, ušiel, zbabelec!“
Čo je namyslenosť? Namyslenosť je falošná odvaha, ktorá chce dokázať nemožné.