TV LUX spustila svoje vysielanie na satelite ASTRA 3B (23,5°E)

Televízia LUX oslávi 4. mája 2012 štvrté výročie začiatku samostatného vysielania. V deň výročia pribudne ďalší dôvod na oslavu. TV LUX začne vysielať aj prostredníctvom satelitu Astra 3B na pozícii 23,5˚ E. Doteraz televízia vysielala cez káblové spoločnosti, internet a cez satelit Thor 6, prostredníctvom ktorého bude vysielať i naďalej. Vďaka vysielaniu cez Astru rozšíri pokrytie signálom približne na 80% územia Slovenska.

„Vysielanie cez satelit Astra je pre nás splnením ďalšieho sna. Doplnili sme možnosť sledovať TV LUX pre ďalšiu veľmi významnú skupinu divákov ,“ konštatuje riaditeľ Televízie LUX, Ján Buc. Práve rozšírenie pokrytia do každej domácnosti si dal za jeden zo základných cieľov pri nástupe do funkcie riaditeľa TV LUX v júli 2011. Ján Buc dodáva: „Je to pre nás zároveň výzva k zodpovednosti pokračovať na ceste skvalitňovania vysielania po technickej i obsahovej stránke. Chceme byť naďalej nástrojom šírenia duchovných hodnôt, formovania a povzbudzovania veriacich, aby sme žili autentické radostné kresťanstvo hlboko zakorenené v Kristovi.“

Vysielanie TV LUX cez Astru vítajú aj majitelia televízie, LUX communication a Konferencia biskupov Slovenska. „Veľmi sa teším, že TV LUX začne vysielať aj cez Astru, iste prinesie úžitok ešte väčšiemu okruhu divákov a verím, že si získa aj mnoho nových priaznivcov,“ uviedol arcibiskup Stanislav Zvolenský, zodpovedný za mediálne projekty pri Konferencii biskupov Slovenska.

Tomáš Straka, riaditeľ LUX communication, ktoré je spolu s Konferenciu biskupov Slovenska vlastníkom TV LUX, dodáva: „Vysielanie cez Astru je výsledkom štvorročného úsilia o sprístupnenie obsahu vysielania TV LUX všetkým, ktorí majú oň záujem. Veríme, že aj vďaka podporovateľom v Klube priateľov TV LUX bude toto široké pokrytie v budúcnosti udržateľné.“


Technické údaje na nastavenie:

Družica: ASTRA 3B (23,5°E)
Frekvencia: 12 168 MHz
Polarizácia: Vertikálna
FEC: 3/4
SR: 27500
Norma: DVB-S
Modulácia: QPSK
Kódovanie: nie
Názov: TV Lux
Provider: SES ASTRA