Sväté písmo v mp3 


Ak by mal niekto chuť vypočuť si Sväté Písmo vo svojom mp3 prehrávači, tak tu je možnosť stiahnuť si všetky knihy Svätého Písma v mp3.


Ide o záznam z akcie Biblia dňom i nocou, ktorá sa uskutočnila 20. – 25. novembra 2011 v kostole sv. Ladislava, v Bratislave.
Toto súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma je súčasťou duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu.

 

Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

 

Starý zákon má okolo 3,05 GB

Nový Zákon má 706 MB


Najdlhšie trvá kniha Žalmov je to okolo 5 hod a 2 minút a najkratšie trvá ... to si už musíte zistiť sami, ale je to menej ako 2 hodiny :-)