UCTIEVANIE SVÄTEJ RODINY

Kult Svätej rodiny má svoje korene už v stredoveku, ale do kresťanskej verejnosti prenikol až začiatkom 17. storočia. Pápež Lev XIII. v r. 1892 predložil kresťanským rodinám ako vzor Svätú rodinu a povzbudil ich k väčšej úcte k nej. V r. 1893 zostavil formulár omše na počesť Svätej rodiny. Benedikt XV. v r. 1921 určil tento sviatok pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v prvú nedeľu po Zjavení Pána - Troch kráľoch. Od r. 1971 sa sviatok Svätej rodiny slávi v nedeľu v oktáve Narodenia Pána. Ak Narodenie Pána pripadne na nedeľu, sviatok Svätej rodiny sa slávi 30. decembra.

Jedným z horlivých šíriteľov úcty k Svätej rodine bol sv. František Saleský (1567-1622), ktorý predstavoval tri osoby Svätej rodiny ako pozemský obraz nebeskej Najsvätejšej Trojice. K tejto myšlienke pridali ďalší rozmer jezuiti vo Francúzsku, ktorí Svätú rodinu dávali ako vzor kresťanských rodín. Vo francúzskej časti Kanady bol veľkým šíriteľom úcty k Svätej rodine quebecký biskup Francois de Montmorency Laval (1623-1708).

Príhovor pápeža Benedikta XVI na sviatok Svätej rodiny

Ježiš sa narodil a vyrástol v ľudskej rodine. Jeho mama bola Panna Mária a v úlohe otca mu bol Jozef. Vychovávali ho spoločne s veľkou láskou. Ježišova rodina si naozaj zasluhuje názov „svätá“, pretože bola celkom preniknutá túžbou konať Božiu vôľu, vtelenú v Ježišovej prítomnosti. Na jednej strane je to rodina, ako všetky ostatné a ako taká, je vzorom manželskej lásky, spolupráce, obety, dôvery v božiu prozreteľnosť, pracovitosti a solidárnosti, teda všetkých tých hodnôt, ktoré rodina chráni a rozvíja, pričom sa tak stáva základnou bunkou každej spoločnosti. Zároveň je však Rodina z Nazareta jedinečnou a odlišnou od všetkých ostatných a to pre svoje jedinečné povolanie vzhľadom na poslanie Božieho Syna. Práve pre túto svoju jedinečnosť je vzorom pre všetky ostatné rodiny, osobitne tie kresťanské, pretože poukazuje na boží horizont, príjemný ale zároveň náročný primát božej vôle, perspektívu večného života ku ktorému smerujeme.

Preto dnes ďakujeme Bohu a tiež Panne Márii a svätému Jozefovi zato, že s toľkou vierou a disponovanosťou spolupracovali na Pánovom pláne spásy. Rodina je určite božou milosťou, ktorá odzrkadľuje to, čím je Boh sám, teda lásku. Úplne nezištná láska, ktorá napomáha bezhraničnú vernosť aj v ťažkých životných okamihoch. Tieto kvality možno stretnúť vo Svätej rodine, v ktorej Ježiš prišiel na svet a v ktorej vyrastal v múdrosti, s veľkou Máriinou starostlivosťou a vernou Jozefovou ochranou. Drahé rodiny, nedopustite, aby láska, otvorenosť voči životu a nenapodobiteľné putá, ktoré vás zjednocujú, zoslabli. Proste o to neustále Pána, modlite sa spoločne, aby vaše úmysly boli ožarované svetlom viery a preniknuté božou milosťou na ceste k svätosti. Takýmto spôsobom, s radosťou, ktorá pramení vo vašej vzájomnej láske, dáte tomuto svetu dôležité svedectvo o tom, aké dôležité miesto má rodina pre každého človeka a pre celú spoločnosť. Svätý Otec stojí pri vás a modlí sa za vás a za vaše rodiny, za vaše zdravie, prácu, silu a vzájomnú pomoc.