Počet katolíkov vo svete narastá

Vatikán (22. októbra, RV/Fides) – Pri príležitosti Misijnej nedele boli zverejnené štatistiky, týkajúce sa katolíkov vo svete. Na základe porovnania súčasných údajov s údajmi publikovanými v
Annuario Statistico della Chiesa z 31. decembra 2009, počet katolíkov vo svete vzrástol o 14 951 000: najviac v Afrike - o viac ako 6,5 milióna. V Európe je to o 597 tisíc viac ako v predchádzajúcom roku. Avšak v porovnaní s nárastom obyvateľstva za posledný rok, sa počet katolíkov v Európe znížil o 0,02%.
Počet biskupov vo svete sa zvýšil o 63, aktuálne ich je 5065. Počet kňazov vo svete sa zvýšil o 1427, teda na 410 593. Iba Európa zaznamenala zo všetkých kontinentov pokles, a to o 1674 kňazov. Počet stálych diakonov sa v celosvetovom meradle zvýšil o 952. Celkový počet stálych diakonov vo svete je 38 155. Európa zaznamenala nárast o 326. Na druhej strane, pokles zaznamenali v Afrike, a to o 6 diakonov.
Celkový počet rehoľníkov nekňazov vo svete sa znížil o 412. Momentálne ich je 54 229. Iba v Afrike narástol ich počet, a to o 294 rehoľníkov. Zaznamenal sa veľký pokles celkového počtu rehoľných sestier, a to o 9 697. Najviac v Európe (-7 468) a Amerike (-4 681). – js –