"Chcel by som Vám objasniť problém, ktorý má veda s vierou,"
poznamenal ateistický profesor filozofie, pozastavil sa a požiadal jedného zo svojich študentov, aby sa postavil.
- Ty si kresťan, mám pravdu?-
- Áno, pane, odpovedal študent.-
- Takže veríš v Boha?-
- Bezpochyby.-
- Je Boh dobrý?-
- Samozrejme, že je Boh dobrý.-
- Je Boh všemohúci? Môže urobiť čokoľvek?-
- Áno.-
- A ty, si dobrý alebo zlý?-
- Biblia tvrdí, že som zlý.-
Profesor sa uškľabol: "Aha, Biblia!" Potom sa na chvíľu zamyslel a povedal: "Predstav si, že je tu medzi nami chorý človek a ty ho môžeš vyliečiť. Ty by si mal tú schopnosť. Pomohol by si mu? Pokúsil by si sa o to?"
- Áno, pane, urobil by som to - odpovedal študent.
- Takže si dobrý.-
- To by som netvrdil.-
- Prečo nie? Veď by si pomohol chorému a zmrzačenému človeku, keby si mohol. Väčšina z nás by to tiež urobila, keby sme mohli...Ale Boh to nerobí.-
Študent sa odmlčal, a tak profesor pokračuje: "Nerobí to, či snáď áno?
Môj brat bol kresťan a zomrel na rakovinu, hoci sa modlil k Ježišovi, aby ho uzdravil. Ako môže byť takýto Ježiš dobrý? Hm? Vieš mi na to odpovedať?"
Študent naďalej mlčal.
- Nevieš odpovedať, však? - povie napokon profesor a siahne po pohári s vodou, aby sa napil a poskytol tak študentovi chvíľu času na premyslenie. Napokon povie: "Takže ešte raz a od začiatku mladý muž.
- Je Boh dobrý?-
- Ehm... áno, - odpovedá študent.
- Je diabol dobrý?-
Študent bez váhania odpovedá: " Nie!"
- Tak odkiaľ teda pochádza Satan?-
Študent zakoktá: "Od Boha."
- Presne tak. Boh stvoril Satana, však? Povedz mi teda synak, je na tomto svete zlo?-
- Áno, pane.-
- Zlo je všade, všakže? A Boh je stvoriteľom všetkého, správne?-
- Áno.-
- Takže, kto stvoril zlo? Ak Boh stvoril všetko, potom musel stvoriť aj zlo, keďže zlo existuje. Ak sa budeme držať pravidla strom poznáš po ovocí, alebo sme tým, aké skutky robíme, môžeme vyhlásiť, že Boh je zlý.- Študent opäť mlčal.
- Existujú choroby? Nemorálnosť? Nenávisť? Ohavnosť? Všetky tieto strašné veci sú prítomné vo svete, mám pravdu?-
- Áno.-
- Tak kto ich teda stvoril?-
Študent bol ticho, a tak profesor zopakoval svoju otázku: "Kto tie zlé veci na svete stvoril, hm?"
Stále žiadna odpoveď... Profesor sa schytil a odkráčal dopredu triedy, aby mal výhľad na všetkých študentov. Všetci sedeli ako zmeravení čakajúc, ako sa situácia vyvinie.
Profesor sa otočí na ďalšieho študenta: " Povedz mi chlapče, veríš v Ježiša Krista?"
- Áno,  pán profesor, verím - odvetí študent s napoly zlomeným hlasom.
- Veda nám hovorí, že máme päť zmyslov na to, aby sme dokázali vnímať a pozorovať svet okolo nás. Už si niekedy videl Ježiša?-
- Nie, pane, nevidel.-
- Už si niekedy svojho Ježiša cítil, ochutnal alebo ovoňal? Môžeš Ježiša alebo Boha zachytiť nejakým zmyslovým orgánom?-
- Nie, obávam sa, pane, že nie.-
- A ty v neho stále aj napriek tomu veríš?-
- Áno.-
- Na základe toho, že sa Boh nedá dokázať ani empiricky, ani prostredníctvom demonštrovania, ani sa jeho existencia nedá preveriť, veda tvrdí, že Boh neexituje. Čo mi k tomu povieš?-
- Nič, ja mám iba svoju vieru.-
- Áno, vieru. A to je presne to, s čím má veda v súvislosti s Bohom problém. Neexistuje žiadny hmatateľný dôkaz, zostáva nám iba viera.-

Študent chvíľu premýšľa, a potom sa profesora opýta: " Pán profesor, existuje teplo?"
- Áno, samozrejme.-
- A exituje chlad?-
- Áno, synak, aj chlad existuje.-
- Nie,  pane, chlad neexituje.-
Profesor sa so záujmom obráti k študentovi, celá trieda sa stíši a čaká na vysvetlenie.
- Môžete mať viac tepla, ešte teplejšie, super teplo, mega teplo, nekonečné teplo, ba dokonca až bielu žiaru, málo tepla či žiadne teplo. Ale nemáme nič, čo by sme mohli nazvať chladom. Môžeme sa dostať na 273 stupňov Celzia pod nulou, čo je vlastne žiadne teplo, ale ďalej to už nejde. Neexituje chlad, lebo keby existoval, tak by sme predsa mohli chladiť aj do nižších čísel. Každý človek a predmet sa dá študovať pokiaľ má alebo prenáša energiu. To, čo v tele a v predmetoch má alebo prenáša energiu je teplo. Absolútna nula, teda mínus 273 stupňov, predstavuje absolútnu neprítomnosť tepla. Vidíte, pane, chlad je iba slovo, ktoré používame na to, aby sme vyjadrili neprítomnosť tepla. Chlad nevieme merať, merať dokážeme iba teplo, a to v termálnych jednotkách, lebo teplo je energia. Chlad nie je opak tepla, je to jeho nedostatok...-
- A čo tak tma? Existuje na svete tma, pán profesor?-
- Áno, čo by to bola za noc, keby nebola tma?-
- Opäť omyl, pane. Tma nie je niečo, je to len neprítomnosť, nedostatok niečoho. Môžete mať málo svetla, normálne svetlo, jasné svetlo, blesky, ale ak máte nepretržite žiadne svetlo, nemáte nič, a to nazývame tmou, však? Tak to opisujeme, ale v skutočnosti tma neexistuje. Keby existovala, tak by sme vedeli tmu spraviť ešte tmavšou, nie?-
Profesor si pomyslel: "Toto bude dobrý semester a na svojho mladého študenta sa s úsmevom obrátil."
- Nuž, mladý muž, čo tým všetkým chcete povedať?-
- Chcem tým povedať, že Váš filozofický predpoklad je od začiatku chybný, a teda aj Váš záver musí byť chybný.-
- Chybný? Ako to myslíte, chybný? - neskrýva profesor prekvapenie.
- Pracujete s predpokladom o dualite, teda dvojakosti, vysvetľuje študent. Argumentujete, že exituje život a exituje smrť, dobrý Boh a zlý Boh. Vnímate Boha ako niečo obmedzené a ohraničené, niečo, čo dokážeme merať a posudzovať. Pane, veda nedokáže vysvetliť ani myšlienku. Človek používa elektrinu, využíva  magnetizmus, ale nikdy ich nevidel, nieto ešte, aby aspoň jeden z nich plne pochopil. Ak chápeme smrť ako opak života, ignorujeme fakt, že smrť nemôže existovať samostatne, ale naopak, vždy jej musí predchádzať život. Smrť nie je opakom života, smrť je neprítomnosť života. Takže mi povedzte, pán profesor, učíte svojich študentov, že človek sa vyvinul z opice?-
- Ak hovoríte o evolučnej teórii mladý muž, tak áno, to ich učím.-
- Už ste niekedy videli a skúmali evolúciu na vlastné oči?-
Profesor sa v duchu usmieva a vraví si: "Bude to naozaj dobrý semester." Pokýva hlavou vediac, kam študent s touto teóriou mieri.
- Keďže nikto nikdy na vlastné oči nevidel proces evolúcie v praxi a nemôže dokonca ani dokázať, že tento proces je pokračujúce úsilie prírody, neučíte nás niečo, čo si vlastne len myslíte? Nie ste teda vlastne skôr kazateľ ako vedec?-
V triede sa strhol rozruch a hlasná vrava. Mladík mlčal, kým sa hluk neutíšil, potom pokračoval: "Aby som teda pokračoval v tom, čo ste začali, dám Vám jeden príklad.
Nachádza sa v triede aspoň jeden človek, ktorý niekedy videl mozog nášho profesora?"
Všetci sa začali smiať, študent pokračuje: "Je tu niekto, kto niekedy počul profesorov mozog, chytil sa ho alebo ho ovoňal? ...Nevyzerá, že by tu niekto taký bol. Takže, podľa zaužívaných pravidiel vedy nám veda tvrdí, so všetkou úctou k Vám, pane, že náš profesor vlastne žiaden mozog nemá. Takže ak veda tvrdí, že nemáte mozog, ako môžeme veriť tomu, čo nám na prednáškach hovoríte?"
Trieda opäť stíchla.
Profesor sa zahľadel na smelého študenta a hodnú chvíľu premýšľal. Napokon, keď sa zdalo, že prešla celá večnosť, odpovedá: "Myslím, že to budeme musieť nechať na ich viere."
- Takže uznávate, že viera existuje a že je súčasťou života. Takže, pane, exituje teda zlo?-
- Samozrejme, že áno, odpovedá s dávkou neistoty profesor. Vidíme ho predsa každý deň, v každom prejave ľudskej neľudskosti k druhým, vo veľkom množstve kriminality a násilia všade vo svete. To všetko je prejav zla.-
- Zlo neexituje pane, alebo lepšie povedané, nemôže exitovať samo osebe. Zlo je jednoducho neprítomnosť Boha. Je to presne ako tma alebo chlad, len slovo, ktoré ľudia používajú na to, aby označili neprítomnosť dobra. Boh nestvoril zlo. Ono je výsledkom toho, čo sa stane, keď človek nemá vo svojom srdci Božiu lásku. Presne ako tma príde vtedy, keď nie je svetlo, alebo chlad vtedy, keď nie je teplo.- Profesor sa so sklopeným zrakom posadil a už sa k téme nevyjadril. Tento študent sa volal Albert Einstein.