Všetko závisí od toho, do akých rúk vložíme svoj život


Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov.
Basketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov dolárov.
Záleží na tom, v čích je rukách.


Tenisová raketa v mojich rukách nemá žiaden význam. Neviem hrať tenis.
Tenisová raketa v rukách Peta Samprasa znamená Wimledon.
Závisí na tom, v čích rukách je.

Palica v mojich rukách môže poslúžiť na odohnanie divého zvieraťa.
Palica v rukách Mojžiša rozdelila more.
Závisí na tom, v čích rukách je.

Prak v mojich rukách ostáva detskou hračkou.
Prak v rukách Dávida bol však mocnou zbraňou.
Závisí na tom, v čích rukách je.

Dve ryby a päť bochníkov chleba v mojich rukách stačí na pohostenie
mojich priateľov.
Dve ryby a päť bochníkov chleba v Božích rukách však nasýtia tisíce.
Závisí na tom, v čích rukách sú.

Pár klincov v mojich rukách nestačí ani na búdku pre vtáčiky.
Pár klincov v rukách Ježiša Krista však znamenalo spásu pre svet.
Závisí na tom, v čích rukách sú.

Všetko závisí od toho, v čích rukách je to. Tak vložme svoje starosti,
obavy, sny,
rodiny a vzťahy do Božích rúk - veď závisí na tom, v čích rukách sú...

 

(Kevin Burden)