Za čo sa modlíme?

Tak ľahko sa modlíme za nesprávne veci:

za silu, ktorú môžeme dosiahnuť, a Boh nám dá slabosť, aby sme zmúdreli;

za zdravie, vďaka ktorému môžeme urobiť veľké veci, a Boh na nás dopustí telesnú chybu, aby sme mohli vykonať lepšie veci;

za bohatstvo, ktoré by nás obšťastnilo, a Boh nám dá chudobu, aby sme sa stali múdri;

za silu, ktorou sa môžeme chváliť pred ľuďmi, a Boh nám dá slabosť, aby sme cítili, že ho potrebujeme;

za všetky veci, ktoré prinášajú radosť zo života, a Boh nám dá život, aby sme sa mohli tešiť zo všetkých vecí.

 

Ak sme nedostali nič, o čo sme prosili, dostali sme všetky dary, v ktoré sme prirodzene dúfali, naša modlitba bola vyslyšaná a my sme požehnaní.ROBERT LLEWELYN