TIEŇOVÁ SPRÁVA
O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 - 2010) - 2. čať
konkrétne príklady


Diskriminačné zákony priamo alebo nepriamo zabraňujú rovnakému uplatňovaniu slobody. V Európe vo vzťahu ku kresťanstvu ide často o prípady týkajúce sa slobody slova, slobody svedomia a náboženskej slobody. Posledná menovaná zahŕňa aj právo rodičov na výchovu svojich detí vo viere, na pokojné prežívanie svojej viery s druhými, na zverejňovanie náboženských materiálov bez cenzúry, na zmenu náboženstva (slobodnou voľbou, nie z donútenia) alebo na nepraktizovanie žiadneho náboženstva. (2) Často narážame na tak široko aplikované rovné zaobchádzanie alebo antidiskriminačnú legislatívu, ktoré spôsobuje diskrimináciu kresťanov ako vedľajší efekt. Rovnako aj nenávistné prejavy legislatívy majú tendenciu nepriamo diskriminovať kresťanov a kriminalizovať základné prvky kresťanskej viery. Zákonodarcom preto odporúčame, aby pozorne preskúmali zákony s ohľadom na náboženskú slobodu, slobodu slova a svedomia, a to zvlášť s ohľadom na ich dopad na kresťanov.

2. 1 Sloboda svedomia

Sloboda svedomia umožňuje veriacemu žiť v súlade s požiadavkami jeho viery, ktorá dáva jeho vlastnému životu zmysel. Obmedzením alebo popieraním individuálneho práva na slobodu svedomia – dokonca na základe iných práv – je toto právo zbavené významu, čím sa porušuje osobná sloboda ako hlavná požiadavku ľudskej dôstojnosti.

Európske inštitúcie: členka Európskeho parlamentu McCaffertyová sa pokúsila obmedziť slobodu náboženstva a svedomia
Október 2010: Bývalá britská členka EP Christine McCaffertyová vyzvala parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby odporučilo obmedziť výhradu vo svedomí, keď ide o potrat. Predbežná správa hovorí o obmedzení slobody svedomia pre jednotlivcov. Jednotlivci, ktorí by chceli uplatniť takúto výhradu, by čelili obmedzeniam a dostali by sa na čiernu listinu. Predbežná správa, ktorá mala za cieľ diskrimináciu kresťanov, bola 7. októbra odmietnutá.

Španielsko: sudca bol na 18. rokov zbavený funkcie pre zdržiavanie adopcie homosexuálnym párom
November 2008: Sudca Fernando Calamita bol odsúdený na 18 rokov zákazu vykonávania sudcovskej funkcie za to, že si uplatnil výhradu vo svedomí a zdržiaval adopciu malého dievčatka lesbickou partnerkou jeho matky.

Spojené kráľovstvo: Najvyšší súd zamietol odvolanie matrikárky, ktorá nechcela zaregistrovať homosexuálny zväzok
Marec 2010: Najvyšší súd Spojeného kráľovstva zamietol odvolanie v prípade Lillian Ladelovej, kresťanskej matrikárky, ktorá bola disciplinárne potrestaná pre svoj postoj voči občianskemu partnerstvu.

Spojené kráľovstvo: Domov pre misionárov na penzii prišiel o financovanie pre otázky ohľadom sexuálnej orientácie v dotazníku
Január 2009: Brightonská mestská rada požadovala, aby domov starostlivosti o prestárlych kresťanov zisťoval sexuálnu orientáciu svojich klientov a pozastavila domovu financovanie, keď to odmietol.

2. 2 Sloboda slova

Voltaire je často citovaný pre tento výrok: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale budem až na smrť hájiť vaše právo povedať svoj názor.“ Sloboda slova je jedným zo základných práv demokratickej spoločnosti. Zahŕňa aj právo na verejné vyjadrenia, nech by boli akokoľvek nepopulárne a nepríjemné. Toto právo sa aplikuje aj v prípade verejného priznania sa k viere, či možnosti hlásať pravdu podľa svojej viery. Nepopulárne, nezdvorilé, neúctivé alebo hlúpe vyjadrenia sú slobodou prejavu chránené, pokým nie sú priamym podnecovaním k násiliu. Európsky súd pre ľudské práva dokonca hovorí o „práve šokovať“. (3) Zákony proti „nenávistnej reči“ sú často v rozpore zo základným právom na slobodu prejavu.

Nemecko: homosexuálni študenti prerušili prednášku na Kolínskej univerzite
December 2009: Homosexuálni študenti prerušili prednášku protestantskej filozofky prof. Edith Dusingovej na Kolínskej univerzite. Študenti robili hluk, bozkávali sa a mávali transparentmi, pretože v máji 2009 profesorka protestovala na manifestácii proti zrušeniu akademickej prednášky na psychologickom kongrese, lebo sa mala zaoberať liečením homosexuality.

Medzinárodné akademické spoločenstvo: liberálny harvardský odborník pod verejnou paľbou za to, že súhlasil s pápežom
Marec 2009: Liberálneho harvardského odborníka Edwarda Greena verejne ostro napadli za to, že súhlasil s pápežom v tom, že distribúcia prezervatívov nezabráni šíreniu aidsu.

Taliansko: pápežova návšteva na univerzite zrušená
Január 2008: Pápežova návšteva na Univerzite La Sapienzia bola zrušená z dôvodu protikatolíckych protestov a falošného obvinenia, že pápež nepodporuje vedecké bádanie.

Španielsko: pokuta 100 000 eur za kresťanské vysielanie
Júl 2010: Španielska vláda udelila kresťanskej televízii pokutu 100 000 eur za to, že odvysielala sériu reklám na podporu rodiny a proti homosexuálnemu spôsobu života.

Turecko: obžaloby týkajúce sa tureckých kresťanov pokračujú napriek nedostatku dôkazov
Jún 2010: Tureckí advokáti už štvrtý rok žalujú dvoch kresťanov za údajné osočovanie islamu. Napriek nedostatku konkrétnych dôkazov, ktoré by podporovali ich tvrdenia, pokračujú turecké súdy v žalobe.

Spojené kráľovstvo: bol uväznený bojovník proti potratom
Máj 2006: Bojovník proti potratom bol uväznený za to, že poslal fotografie a video z potratu do Nemocnice kráľovnej Alžbety v Kings Lynn v Norfolku (VB).

Spojené kráľovstvo: člen Škótskeho parlamentu Patrick Harvie podal sťažnosť na polícii za to, že arcibiskup obhajoval manželstvo
Január 2006: Člen Škótskeho parlamentu požiadal strathclydskú políciu, aby preskúmala výroky rímsko-katolíckeho arcibiskupa Glasgowa. Arcibiskup počas bohoslužby obhajoval inštitúciu manželstva.

Spojené kráľovstvo: pouličný kazateľ bol uväznený pre kritiku homosexuálneho správania
Február 2010: Okresný sudca riešil prípad ďalšieho pouličného kazateľa, Paula Shawa, ktorý bol 19. februára v Colchestri uväznený za to, že kritizoval homosexuálne správanie.

Spojené kráľovstvo: humanistická kampaň na zatvorenie ZOO farmy Noemova archa, ktorá hlásala, že Boh stvoril svet
Október 2010: BHA (Britské humanistické združenie) vyzvalo Britské a Írske združenie ZOO a akvárií, Radu Severného Somersetu, aby navštívili Britániu a Juhozápadné Anglicko a zatvorili jednu ZOO. Skupina tvrdila, že ZOO zavádza desaťtisíce návštevníkov ročne a ohrozuje „verejné chápanie“ tým, že spochybňuje tradičný názor na evolúciu.

Spojené kráľovstvo (Škótsko): v Glasgowe uväznili pouličného kazateľa a po noci strávenej v žalári dostal pokutu 1000 ₤
Marec 2010: V Glasgowe bol uväznený pouličný kazateľ a pokutovaný 1000 ₤ za to, že odpovedal okoloidúcemu na priamu otázku, že homosexuálne správanie je hriech. Bol odsúdený za „homofóbne výroky“ s priťažujúcou okolnosťou, že ide náboženské predsudky.

2. 3 Kolektívny rozmer náboženskej slobody

Kolektívny rozmer náboženskej slobody si vyžaduje úctu verejných autorít voči náboženským inštitúciám, rešpektujúcu správcovskú autonómiu cirkví. To zaručí cirkvám dostatočnú autonómiu, aby si mohli plniť svoje poslanie v súlade s náboženskou vierou a morálkou. Pokles rešpektu voči kolektívnej náboženskej slobode viedol k nenáležitému tlaku a zasahovaniu do cirkevných záležitostí. Zachádza to tak ďaleko, že sa objavujú priame útoky vo forme „kriminalizácie“ a žalôb, a tiež legislatíva nepriamo nútiaca náboženské inštitúcie ukončiť svoje aktivity.

Rakúsko: pokus legálne označiť Katolícku cirkev za kriminálnu organizáciu
Marec 2010: Právnik Georg Zanger sídliaci vo Viedni chcel obviniť vedúcich predstaviteľov Katolíckej cirkvi z „členstva v kriminálnej organizácii“ (§ 278a StGB, Rakúsky kódex trestného práva).

Belgicko: parlament  formálne protestoval proti pápežovmu vyhláseniu o prezervatívoch
Apríl 2009: Belgická snemovňa a senát väčšinou hlasov schválili dve rezolúcie formálne odsudzujúce pápeža za vyjadrenie, že distribúcia prezervatívov nepomôže zabrániť šíreniu HIV/aidsu. Pápežov postoj nazvali „zločinom proti ľudstvu“.

Európske inštitúcie/ Taliansko: Európsky súd pre ľudské práva porušuje náboženskú slobodu
Október 2009: Profesorovi Luigimu Lombardimu Vallaurimu nepredĺžila Katolícka univerzita v Miláne učiteľskú zmluva, pretože učil, že evanjelium bolo „najdesivejšou správou, aká bola kedy oznámená človeku“ a „Ježiš bol skrz naskrz zlý človek“. 20. októbra súd vyriekol rozsudok, že to bolo porušenie jeho slobody na vlastný názor.

Európske inštitúcie: parlamentná liberálna platforma predložila protipápežský doplňujúci návrh
Máj 2009: Liberálna skupina v Európskom parlamente predložila doplňujúci návrh k ročnej správe o ľudských právach vo svete, odsudzujúci vyjadrenia pápeža Benedikta XVI. proti prezervatívom.

Francúzsko: provokácia kresťanov pred kostolom homosexuálnymi aktivistami
Február 2010: Homosexuálni aktivisti plánovali hromadnú bozkávaciu provokáciu pred katedrálou Notre Dame v Paríži. Protidemoštrácie ich odkázali na nové miesto, no pár ich ostalo tam.

Holandsko: homosexuáli narušili bohoslužbu a zažalovali kňaza za odopretie sv. prijímania
Február 2010: Homosexuálni aktivisti prerušili katolícku bohoslužbu preto, že kňaz odoprel dať sv. prijímanie otvoreným homosexuálom.

Rusko: náboženské prenasledovanie prostredníctvom byrokratických prekážok
Január 2006 (naďalej prebieha): Cirkevní zamestnanci majú vízové problémy; policajti zlyhávajú pri ochranu veriacich; administratívne prekážky zabraňujú náboženským bohoslužbám.

Spojené kráľovstvo: anglikánsky biskup dostal pokutu 47 345 ₤ a bol poslaný na prevýchovu, lebo odmietol zamestnať homosexuálov.
Február 2008: Anglikánsky biskup z Herefordu bol odsúdený na to, aby absolvoval „tréning rovnakých možností“ a zaplatil pokutu 47 345 ₤, teda okolo  63 540 eur za to, že odmietol najať aktívnych homosexuálov na pozíciu, kde sa pracuje v úzkom kontakte s mladými ľuďmi.

Spojené kráľovstvo: Katolícka cirkev bola prinútená vzdať sa adopcie
Apríl 2007: Nový zákon o právach homosexuálov donútil Katolícku cirkev vzdať sa služieb ponúkajúcich adopciu detí vo Veľkej Británii.

2.4 Zamestnanie

Osoba, ktorá sa hlási k nejakému náboženstvu, nemôže byť za to v oblasti zamestnania diskriminovaná. Niektoré zákony však priamo alebo nepriamo ovplyvňujú zamestnávanie kresťanov: napríklad zúžená interpretácia práva na výhradu vo svedomí môže zapríčiniť diskrimináciu kresťanov. Rovnako príliš prísne oddelenie práce od osobnej viery môže prinútiť kresťana „zanechať buď svoju vieru alebo svoju prácu“.

Európske inštitúcie: poľská ministerka vylúčená z európskej poroty pre „homofóbne“ vyjadrenie
Október 2010: Poľská ministerka pre rovnosť Elzabieta Radziszewska nebola toho roku znovu menovaná za členku poroty, ktorá rozhodovala o cene EU za žurnalistiku „Spoločne proti diskriminácii“, lebo hovorila o právach škôl s ohľadom na zamestnávanie homosexuálnych učiteľov.

Holandsko: šikana kresťanov v moslimskej škole
August 2009: V istej škole v Amsterdame sa s kresťanskými učiteľmi zaobchádza neúctivo a žiaci sa učia, že „kresťanstvo bude na konci zrušené a všetky ostatné náboženstvá zmiznú a každý konvertuje na islam“ a „konečne, iba moslimovia môžu byť dobrými ľuďmi“.

Španielsko: sudca bol na 18 rokov zbavený funkcie pre zdržiavanie adopcie homosexuálnym párom
November 2008: Sudca Fernando Calamita bol odsúdený na 18 rokov zákazu vykonávania sudcovskej funkcie za to, že si uplatnil výhradu vo svedomí a zdržiaval adopciu malého dievčatka lesbickou partnerkou jeho matky.

Spojené kráľovstvo: rovnaké možnosti znamenajú, že práva homosexuálov pretromfnú práva kresťanov v zamestnaní
November 2009: Podľa nálezu Zamestnaneckého odvolacieho tribunálu kresťania vo Veľkej Británii nebudú viac môcť v zamestnaní konať podľa svojho svedomia a práva homosexuálnych dvojíc pretromfnú práva veriacich kresťanov.

Spojené kráľovstvo: pediater bol prepustený pre kresťanské názory, no po verejných protestov ho znovu prijali
Júl 2009: Skúsený komunitný pediater, ktorého adopčný výbor odmietol pre jeho kresťanské názory, bol po verejných protestoch znovu prijatý.

Spojené kráľovstvo: anglikánsky biskup dostal pokutu 47 345 ₤ a bol poslaný na prevýchovu, lebo odmietol zamestnať homosexuálov.
Február 2008: Anglikánsky biskup z Herefordu bol odsúdený na to, aby absolvoval „tréning rovnakých možností“ a zaplatil pokutu 47 345 ₤, teda okolo  63 540 eur za to, že odmietol najať aktívnych homosexuálov na pozíciu, kde sa pracuje v úzkom kontakte s mladými ľuďmi.

Spojené kráľovstvo: kresťanskú opatrovateľku vyhodili
Február 2009: Kresťanskú opatrovateľku vyhodili za to, že dovolila konvertovať na kresťanstvo moslimskému dieťaťu, ktoré bolo v jej starostlivosti.

Spojené kráľovstvo: Odborový kongres vyzval na vylúčenie kresťanov z komisií zaoberajúcich sa rovnosťou a ľudskými právami
September 2008: Odborový kongres (TUC) – federácia odborov vo Veľkej Británii – vydal výzvu na odstránenie kresťanov z postov komisárov pre rovnosť a ľudské práva. Joel Edwards je riaditeľ Evanjelickej aliancie a homosexuálni aktivisti ho neznášajú pre jeho priame výzvy na znovuzavedenie kresťanskej morálky do verejného života a na obranu práv kresťanov, ktorí nesúhlasia s homosexuálnou politickou agendou.

Spojené kráľovstvo: profesorka na Oxfordskej univerzite bola po konverzii na kresťanstvo diskriminovaná
Júl 2010: Dr. Tali Argová bola po konverzii z judaizmu na kresťanskú vieru opomínaná pri promóciách, zbavená svojich privilégií a zle s ňou zaobchádzali pri spoločenských podujatiach.

Spojené kráľovstvo: londýnsky úradník pre prevenciu bezdomovectva bol suspendovaný za spomenutie viery
Január 2009: Úradník pre prevenciu bezdomovectva v rámci Wandsworthskej rady bol zbavený svojej funkcie na temer dva mesiace za to, že povzbudzoval nevyliečiteľne chorú bezdomovkyňu, aby hľadala pomoc u Boha.

Spojené kráľovstvo: za ponúknutie informácií o homosexualite hrozili kaplánovi žalobou za sexuálne obťažovanie
Október 2010: Po podaní informácií o homosexualite pohrozili britskému kaplánovi Thomasovi Yapovi, že akékoľvek jeho vyjadrenie alebo vyučovanie na univerzite týkajúce sa nechcenej príťažlivosti medzi rovnakým pohlavím sa bude považovať za sexuálne obťažovanie a ak bude v rozpore s legislatívou, povedie k personálnemu disciplinárnemu konaniu.

2. 5 Výchova a rodičovské práva

Kresťania sú nepriamymi cieľmi diskriminácie aj v náboženskej výchove, ak je popieraná sloboda rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho filozofického a náboženského svetonázoru. To sa deje na jednej strane priamym alebo nepriamym zasahovaním verejných autorít do cirkevných škôl, alebo do náboženskej výchovy v necirkevných školách. Na druhej strane popiera slobodu rodičov aj nemožnosť zvoliť si takú triedu, v ktorej sa nebude učiť proti ich náboženskému a morálnemu presvedčeniu.

Rakúsko: vláda znemožnila kresťanskú sexuálnu výchovu
September 2008: Rakúska vláda rozšírila smernice pre sexuálnu výchovu, čím prakticky znemožnila učiť o pravých kresťanských sexuálnych hodnotách. Smernice platia aj pre triedy s náboženskou výchovou.

Francúzsko: štúdia odhalila znepokojenie rodičov ohľadne náboženskej slobody v školách
Február 2009: 67% francúzskych katolíckych rodičov hovorí, že štátne školy nerešpektujú slobodu svedomia ich detí.

Nemecko: matka bola uväznená, lebo odmietla pustiť syna na sexuálnu výchovu
Február 2010: 17. februára bola odsúdená na 8 dní vo väzení matka za to, že odmietla poslať svojho deväťročného syna do školy pre svoje výhrady voči sexuálnej výchove.

Nemecko: univerzita zakázala etický seminár pre jeho kresťanský obsah
Marec: 2008: Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove (LMU) odobrala akreditáciu  predmetu „etický manažment na kresťanský základoch“, pretože mal kresťanský obsah. Odôvodnila to tým, že to narušuje „politickú korektnosť“ a že to málo súvisí s osnovami podnikateľskej a úradníckej etiky.

Španielsko: nový vzdelávací program šíri sekularistické myšlienky
Apríl 2010: 305 kresťanských rodičov si sťažovalo na Európskom súde pre ľudské práva, že osnova povinného školského vzdelávania v Španielsku protirečí ich morálnym presvedčeniam.
Švédsko: nové zákonné obmedzenia v školách
2008 – 2009: Švédsko obmedzuje vplyv náboženstva v súkromných cirkevných školách, aby „zabránilo šíreniu fundamentalizmu“. Zákon začal platiť začiatkom roku 2009.

Turecko: kresťanské deti musia navštevovať moslimskú náboženskú výchovu
(stále prebieha): V Turecku musia kresťanské deti navštevovať moslimskú náboženskú výchovu.

Spojené kráľovstvo: prijatý návrh sexuálnej výchovy núti školy, aby podporovali homosexualitu a potrat
Február 2010: Podľa návrhu zákona tak cirkevné, ako aj sekulárne školy musia vyžadovať od detí informácie ohľadne homosexuálnych vzťahov, umelej antikoncepcie a potratu, vrátane toho, ako možno získať antikoncepciu, či ísť na potrat. Od katolíckych a anglikánskych škôl sa požaduje, aby prezentovali potrat, antikoncepciu, „civilné partnerstvá“ a homosexualitu ako „normálne a neškodné“.

Spojené kráľovstvo: kresťanstvo je v kurzoch náboženskej výchovy v anglických školách marginalizované
Jún 2010: Podľa novej správy výchovného „dohľadu“ Ofsted anglické školy zlyhávajú, pokiaľ ide o výučbu základných kresťanských presvedčení na hodinách náboženskej výchovy.
pokračovanie