AKÚ HODNOTU MÁ ČAS ?
 
Ak chcete zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške.Ak chcete zistiť, čo znamená jeden mesiac, spýtajte sa matky, ktorej sa narodilo dieťa o jeden mesiac skôr.Ak chcete zistiť, čo znamená jeden týždeň, spýtajte sa redaktora týždenníku.Ak chcete zistiť, čo znamená jedna hodina, spýtajte sa milencov, ktorí na seba čakajú.Ak chcete zistiť, čo znamená jedna minúta, spýtajte sa niekoho, komu ušiel vlak alebo autobus.Ak chcete zistiť, čo znamená jedna sekunda, spýtajte sa niekoho, kto prežil autohaváriu.Ak chcete zistiť, čo znamená jedna stotina  sekundy,spýtajte sa nositeľa striebornej medaily na olympiáde. 
Čas na nikoho nečaká.

 

 

Prežívajte každý okamih svojho života.A najlepšie ich precítite s niekým blízkym.