Zázrak uzdravenia na príhovor pápeža Jána Pavla II.

Pápež Ján Pavol II. bude blahorečený 1. mája tento rok. Obradu vo Vatikáne bude predsedať pápež Benedikt XVI. Termín bol zverejnený 14. januára 2011, po tom, čo Svätý Otec podpísal dekrét o blahorečení, v ktorom figurujú aj mená ďalších kandidátov, ktorí budú pozdvihnutí k úcte oltára, medzi nimi aj zakladateľ  Sociálneho týždňa talianskych katolíkov, prof. Giuseppe Toniola, a piatich rehoľných sestier z Bosny, ktoré boli zabité pre svoju vieru.

Známy taliansky vatikanista Andrea Tornielli zverejnil na internetovej stránke www.ilgiornale.it informáciu o tom, že lekárska rada Kongregácie pre kauzy svätých uznala zázrak, pripisovaný príhovoru Jána Pavla II., týkajúci sa uzdravenia 44-ročnej francúzskej rehoľnej sestry Marie Simon-Pierre z agresívnej formy Parkinsonovej choroby, ktorá ju donútila opustiť službu v pôrodnici v nemocnici v Arles. Ochorenie sa stratilo okamžite a nevysvetliteľne po tom, čo sa jej spolusestry v júni 2005 obrátili na zosnulého pápeža Jána Pavla II., prosiac v modlitbe o zázrak uzdravenia.

Lekárska rada na čele s osobným lekárom pápeža Benedikta XVI., profesorom Patriziom Poliscom, skúmala okolnosti týchto udalostí celé mesiace predtým, ako dospela k výsledku. Spis o zázraku (positio super miro) okrem lekárskych odborníkov hodnotili a schválili aj teológovia pred koncom roka 2010.

Dokumenty, opisujúce uzdravenie, v uplynulých dňoch obdržali kardináli a biskupi, povolaní k vyneseniu záverečného úsudku predtým, než bude spis predstavený pápežovi Benediktovi XVI.
Plenárne zasadnutie kardinálov v tejto súvislosti je naplánované na polovicu januára. Ak aj oni, ako sa predpokladá, výsledky skúmania odsúhlasia, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato požiada Svätého Otca o promulgáciu dekrétu uznávajúceho zázrak.
V tomto bode už bude podľa Andreu Tornielliho blahorečenie Jána Pavla II. iba otázkou stanovenia termínu. Nie je vylúčené, že sa beatifikácia uskutoční ešte pred tohtoročným letom, hoci možných termínov je viac.

Zdroj: www.ilgiornale.it
Spracovala: Dana Jacečková