Modlitba o dosiahnutie milostí na príhovor Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.Ó, Najsvätejšia Trojica,


ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,

ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,

za slávu Kristovho kríža,

za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.

S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo

a na materinský prihovor Panny Márie,

nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera,

a ukázal nám,

že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života

a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.

Daj nám na jeho príhovor

a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame

s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi tvojich svätých.

Amen.


Na Petrov stolec bol Ján Pavol II. zvolený – ako prvý slovanský pápež v dvetisícročných dejinách Katolíckej cirkvi - 16. októbra 1978. Počas svojho pontifikátu sa podpísal pod tisíce strán príhovorov, homílií, apoštolských listov, encyklík. Kľúčom k pochopeniu jeho služby, dôležitosti a významu jeho pontifikátu sú slová, ktoré vyslovil na jeho začiatku 22. októbra 1978:
„Nebojte sa, nemajte strach! Otvorte dvere Kristovi, otvorte mu ich dokorán! Otvorte jeho vykupujúcej moci hranice štátov, hospodárske a politické systémy, rozsiahle oblasti kultúry, civilizácie, pokroku. Nebojte sa! Kristus vie, čo je v človekovi. Len on to vie!“

V sobotu 2. apríla roku Pána 2005 o 21. hodine a 37. minúte skončil svoju pozemskú púť tento veľký pápež 20. a 21. storočia Ján Pavol II. Jeho pontifikát vryl nezmazateľnú stopu nielen do dejín Katolíckej cirkvi, ale i do dejín sveta.


 

Prinášame Vám pestrú paletu video spomienok na nezabudnuteľného sv. Otca Jána Pavla II.

Pieseň ako spomienka na Jána Pavla II
Mladý pápež
Mladý pápež2
Zmes záberov Ján Pavol II.
Pápež spieva Abba Pater – zábery z klipu k jeho CD
Goralu czy ci nie zal – zábery JPII. v Poľsku
Smrť Jána Pavla II. – zábery, poľská TV
Spomienka na JPII
Spomienka na JPII/2
Prvé minúty pontifikátu JPII.-film Karol-muž, ktorý sa stal pápežom
Ľudskosť JPII. – film Karol – muž, ktorý sa stal pápežom
Ľudskosť JPII./2 – film Karol – muž, ktorý sa stal pápežom
Posledné minúty pontifikátu JPII.-film Karol-muž, ktorý sa stal pápežom

 

Spomínajme a ďakujme