Žijem život s Bohom

Žijem život s Bohom,
s mojím skutočným priateľom.
V čase skúšok a ťažkostí,
v chvíľach nemenných i radostných.
Nie som tu sám pre dnešný deň,
lebo už teraz začína skvelý sen.
Stretla som priateľa a On mňa,
nebojím sa žiť môj život,
veď ja mám Jeho a On mňa.

Milé deti, skvelí mladí, jedineční vekom starší !!!

Nebáli sme sa ísť, uverili sme a teraz sa môžeme spoľahnúť. Spoľahnúť na Jeho lásku. Nebol to ľahký boj, ale dnes je vyhratý. My sa už len môžeme odovzdať Jeho životu, nebáť sa ho ukázať aj ostatným, aby aj oni pocítili Jeho blízkosť. Tak sa poďme spolu podeliť o to.
To, čo viem dnes ja, možno nevie môj priateľ a jeho priateľ. Tak prečo by som sa mal/a báť mu to ukázať. Ukázať mu najkrajší svet, v ktorom je môj život už dávno láskou naplnený. Veď Ja žijem život s Bohom.