Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

VII.
Ale zbav nás Zlého 

 Zlo v tejto prosbe nepredstavuje niečo všeobecné, abstraktné, ale označuje osobu, satana, ktorý sa stavia proti Bohu. Pred sebou vidíme draka, o ktorom hovorí Apokalypsa (porov. Zjv 12 a 13). Sv. Ján vykreslil „šelmu vystupujúcu z mora“, aby tak dal veľmi konkrétnu podobu ohrozeniu, ktoré dolieha na kresťanov v každom čase. Totálny nárok Zla na človeka, ktorého chce pohltiť. Uprostred tohto ohrozenia volá kresťan v období prenasledovania k Pánovi ako k jedinej moci, ktorá ho môže zachrániť: „Vykúp nás, osloboď nás od Zlého.“

Aj dnes je tu Zlo v rôznych podobách ako napr. drogové závislosti, ktoré človeka zvierajú ako kliešte; úspechu za každú cenu; v podobe obchodu so zbraňami či bielym mäsom; módnych či hudobných trendov; pornografie; konzumizmu; individualizmu … . Zlý nás denne pokúša a hovorí: „Boh je iba fikcia. Nestaraj sa oňho. Užívaj si svoj život podľa seba a koľko vládzeš.“ No svedomie nás varuje: „Ak stratíš Boha, stratíš sám seba.“


„Keď prosíme, aby sme boli zbavení Zlého, prosíme zároveň o to, aby sme boli oslobodení od všetkého terajšieho, minulého i budúceho zla, ktorého je on pôvodcom a podnecovateľom. V tejto prosbe Cirkev predkladá pred Otca všetky úzkosti sveta“ (KKC 2854).
Sv. Cyprián to nádherne vyjadril: „Keď hovoríme „zbav nás Zlého“, nemáme o čo viac prosiť. Keď raz dostaneme ochranu proti Zlu, o ktorú prosíme, potom sme v bezpečí a chránení proti všetkému, čo môžu diabol a svet vykonať. Aký strach by ešte mohol mať zo sveta ten, ktorého ochrancom vo svete je sám Boh?“


Sme milované deti nášho Nebeského Otca. Majme dôveru v Jeho moc a pomoc. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám? … Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? … Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 31-39).

V tejto poslednej prosbe Otčenáša Boha prosíme o vyslobodenie z moci Zla.

www.mladez.kbs.sk