Oščadnická modlitba k sv. Barborke

Svato Barborka, včas ráno stovala do knižky hľaďala.
Co tam viďala? Svata pozory, svičky gorajum, andeľičkove z písma spivajum.
Keď spivajum, nech spivajum, uni nas čakajum, do dňa sudnago, do času svojego.
Keď jo bdam umirati, nedaj zlamu pristupiti.
Pristup sama s andelkama, s krstm panm až na veky vekuv. Amn.