Regina cæli - výsledky ankety 

Správna odpoveď na anketu "Veľkonočná mariánska modlitba je"  je Regina cæli. Gratulujem všetkým, ktorý si vybrali túto možnosť, a uvádzam túto mariánksu modlitbu v plnom latinskom znení:

Regína cæli lætáre, allelúia.
Quia quelli merúisti portáre, allelúia.
Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.


Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia.
Quia surréxit Dominus vere, allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi
mundum lætificáre dignátus es,
præsta, quæsumus,
ut per eius Genetrícem Virginem Maríam
perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.


Skúšal som sa  v týchto dňoch modliť s deťmi na začiatku hodiny náboženstva :-) mariánsku veľkonočnú modlitbu, a s prekvapením som zistil, že deti a mládež túto  typickú veľkonočnú mariánsku modlitbu nepoznajú :-( . Takže, aby sme zoznámili s touto peknou modlitbou uvádzam ju v plnom znení:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.


Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.


Modlime sa
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.