Ako sa stanem najlepším priateľom Boha

 

Neustále sa s Ním zhováram


Úzke priateľstvo s Bohom si nikdy nevybuduješ len tým, že sa budeš raz týždenne zúčastňovať na bohoslužbách, dokonca ani tým, keď si nájdeš čas na stíšenie.

Priateľstvo s Bohom sa vytvára, keď s Ním zdieľaš celý svoj život.


Pravidelné každodenné stíšenie pred Bohom je, samozrejme, dôležité, ale On chce viac ako len chvíľku času z tvojho rozvrhu. Chce byť súčasťou každej činnosti, rozhovoru, problému a dokonca každej tvojej myšlienky.

Počas celého dňa sa s Ním môžeš neustále rozprávať a hovoriť Mu o všetkom, čo v tom okamihu robíš alebo o čom rozmýšľaš. „Modliť sa bez prestania“ znamená prihovárať sa k Bohu počas nákupu, šoférovania, práce alebo ľubovoľnej každodennej činnosti.


Bežnou mylnou predstavou je, že „tráviť čas s Bohom“ znamená byť s Ním osamote. Samozrejme, že s Ním potrebuješ tráviť čas osamote. Vidíme to aj na príklade Ježiša. Ale to je zlomok tvojho dňa. Všetko, čo konáš, môže byť časom stráveným s Bohom, pokiaľ Ho k tomu pozveš a budeš si vedomý Jeho prítomnosti.

 

Podľa Ricka Waeeena: Život s jasným cieľom