Články

Ďalšie články...
Počet katolíkov vo svete narastá

Celý článok...

Denný letný tábor 2011

Celý článok...

Všetko závisí od toho, do akých rúk vložíme svoj život


Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov.
Basketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov dolárov.
Záleží na tom, v čích je rukách.

Celý článok...

Blahorečenie - Svätorečenie

 

Blahorečenie a svätorečenie nejakej osoby najvyššou cirkevnou autoritou Svätým Otcom sa uskutočňuje vyhlásením, že táto osoba bola po svojej smrti spasená. Znamená to, že dosiahla cieľ, ktorý je nádejou pre nás ostatných, čo ešte žijeme na tejto zemi. Blahorečenie vždy predchádza svätorečeniu, čiže tí, ktorých si uctievame ako svätých, boli po svojej smrti najskôr vyhlásení za blahoslavených.

Celý článok...

Prečo sa Ján Pavol II. nestal „hneď svätým“

V talianskeho denníka La Stampa 27. apríla 2011 bol zverejnený článok vatikanistu Andreu Tornielliho, súvisiaci so zákulisím prvých dní pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Hovorí o tom, že kardinál Camillo Ruini, vtedajší rímsky vikár, predložil pápežovi Ratzingerovi petíciu so žiadosťou o otvorenie procesu blahorečenia Jána Pavla II. na základe návrhu, ktorý predniesol kolegom kardinálom v dňoch predchádzajúcich konkláve slovenský kardinál Jozef Tomko. Benedikt XVI. dostal aj ďalší návrh, vyjadrujúci túžbu sekretára Jána Pavla II., Stanislawa Dziwisza, ktorý sa týkal vynechania stupňa blahorečenia a prejdenia priamo ku kanonizácii, teda svätorečeniu.
 

Celý článok...

NIELEN slovenská biblia DO TELEFÓNU S ANDROIDOM

Celý článok...

Odpustiť stojí niekedy viac námahy, ako postiť sa

 

Pri ďalšom pôstnom zamyslení uvažujeme o sile odpustenia a trpezlivosti. Kto odpúšťa blížnemu, očisťuje sám seba, rastie. ODPÚŠŤA SPOLU S BOHOM

Celý článok...

Anjel Pána zvestoval Panne Márii...

Veľké tajomstvo Zvestovania si Východná cirkev pripomínala 25. marca už okolo r. 550, v Ríme slávenie zaviedol pápež sv. Sergius I. (687 - 701). Pomenovanie sviatku sa viackrát menilo: v najstarších časoch ho poznáme pod názvami Zvestovanie anjela Panne Márii, Zvestovanie Pána, Zvestovanie Krista, vstredoveku Zvestovanie blahoslavenej Panne Márii, pričom slávnosť mala mariánsky charakter. V novom Rímskom kalendári (1969) je obnovený názov Zvestovanie Pána. Slávi sa ako sviatok Pána úzko spojený s Pannou Máriou. Obsahom slávenia je a vždy bolo veľké tajomstvo vtelenia Božieho Syna a Máriin súhlas - jej Fiat.

Celý článok...