Články

Ďalšie články...
Historické pozadie "dušičiek"
 
V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

Celý článok...

Odpustky v novembri
 
„Odpustky sú odpustenie časných trestov (nie hriechov) pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Teda, aby mohol človek získať odpustenie trestu (odpustku) za nejaký hriech, musí byť tento hriech vyznaný a odpustený v spovedi. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“
„Každý veriaci môže odpustky … získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“ Čo pre to treba urobiť?

Celý článok...

VY TEDA BUĎTE DOKONALÍ, AKO JE DOKONALÝ VÁŠ NEBESKÝ OTEC. (Mt 5,48)

Kategorický Pánov príkaz, a predsa ho málokto z nás vzťahuje na seba. Ako keby bol adresovaný iba niektorým vyvoleným, ktorí „majú na to“.

Celý článok...

Jeden pohľad z mnohých

Niekedy už človek naozaj nevládze ísť ďalej. Myslí si, že prišiel o všetko, stratil nádej a nechce už žiť. Nielenže si zatvára oči, aby nevidel trápenia tohto sveta, ale zatvára aj svoje srdce. Je to zrejme tá najvhodnejšia cesta pre neho v tejto situácii. Nevidieť, nevnímať, necítiť, nemilovať. Svet je jedna veľká a čierna machuľa.

Celý článok...

Misijná nedeľa 2009

Predposledná nedeľa v októbri má prívlastok MISIJNÁ NEDEĽA. Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch – potrebuje.

Celý článok...

Vieme, že:
nás Pán zveril „niekomu“, kto na nás dáva pozor, ochraňuje a má priviesť do neba,
ten „niekto“ je dokonalejší od nás,
je s nami od chvíle nášho počatia, pozná nás lepšie, vrúcnejšie a oddanejšie miluje ako vlastná matka či najlepší priateľ,
chce nám pomáhať vo všetkom, najmä na ceste k Bohu, ale musí brať do úvahy našu slobodnú vôľu, a môže nám pomáhať len vtedy, keď ho o to sami požiadame?

Celý článok...

3 sitá a slimák

Celý článok...

Sedembolestná Panna Mária

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor. Jeho dejiny siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil titul baziliky minor (menšej).

Celý článok...