Články

Jeden pohľad z mnohých

Niekedy už človek naozaj nevládze ísť ďalej. Myslí si, že prišiel o všetko, stratil nádej a nechce už žiť. Nielenže si zatvára oči, aby nevidel trápenia tohto sveta, ale zatvára aj svoje srdce. Je to zrejme tá najvhodnejšia cesta pre neho v tejto situácii. Nevidieť, nevnímať, necítiť, nemilovať. Svet je jedna veľká a čierna machuľa.

Celý článok...

Misijná nedeľa 2009

Predposledná nedeľa v októbri má prívlastok MISIJNÁ NEDEĽA. Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek – ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch – potrebuje.

Celý článok...

Vieme, že:
nás Pán zveril „niekomu“, kto na nás dáva pozor, ochraňuje a má priviesť do neba,
ten „niekto“ je dokonalejší od nás,
je s nami od chvíle nášho počatia, pozná nás lepšie, vrúcnejšie a oddanejšie miluje ako vlastná matka či najlepší priateľ,
chce nám pomáhať vo všetkom, najmä na ceste k Bohu, ale musí brať do úvahy našu slobodnú vôľu, a môže nám pomáhať len vtedy, keď ho o to sami požiadame?

Celý článok...

3 sitá a slimák

Celý článok...

Sedembolestná Panna Mária

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor. Jeho dejiny siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil titul baziliky minor (menšej).

Celý článok...

Každý človek má vo svojom srdci miesto, ktoré mu je blízke, kde cíti pokoj a bezpečie. Môže byť takým miestom kalvária a s ňou spojená krížová cesta? Veď je to trápenie a končí smrťou...

Celý článok...

Staré dvere, treba ich vyhodiť. Sú popraskané a na nič súce... Alebo predsa??? Pripomínajú mi „ju“. Starkú, ktorá si svoj život „utužovala“ pivom.

Celý článok...

"Chcel by som Vám objasniť problém, ktorý má veda s vierou,"
poznamenal ateistický profesor filozofie, pozastavil sa a požiadal jedného zo svojich študentov, aby sa postavil.
- Ty si kresťan, mám pravdu?-
- Áno, pane, odpovedal študent.-
- Takže veríš v Boha?-

Celý článok...