Články

Ďalšie články...
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané.

 

Celý článok...

List od milujúceho Otca

Celý článok...

Najkrajší adventný veniec

Takže po dlhom a náročnom spočítavaní hlasov :-) tu máme výsledky:

vysledky_hlasovania_adv_veniec

najkrajším adventným vencom sa stal veniec

Celý článok...

Pár slov o BOHU a RADOSTI

WinkLaughingSmileCool

Celý článok...

Pridané nové adventné vence

Celý článok...

Túžba po Bohu
 

  A teraz, človiečik, ujdi trochu od svojich záujmov a schovaj sa na chvíľu pred svojimi rozbúrenými myšlienkami! Odhoď ťaživé starosti a uvoľni svoje úmorné napätie. Venuj sa chvíľku Bohu a trošku si v ňom odpočiň.

Celý článok...

Ako sa stanem najlepším priateľom Boha

 

Neustále sa s Ním zhováram


Úzke priateľstvo s Bohom si nikdy nevybuduješ len tým, že sa budeš raz týždenne zúčastňovať na bohoslužbách, dokonca ani tým, keď si nájdeš čas na stíšenie.

Priateľstvo s Bohom sa vytvára, keď s Ním zdieľaš celý svoj život.

Celý článok...

Odpustky sú celoročná príležitosť 

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky.

Celý článok...