Články

Ďalšie články...

List od milujúceho Otca

Celý článok...

Najkrajší adventný veniec

Takže po dlhom a náročnom spočítavaní hlasov :-) tu máme výsledky:

vysledky_hlasovania_adv_veniec

najkrajším adventným vencom sa stal veniec

Celý článok...

Pár slov o BOHU a RADOSTI

WinkLaughingSmileCool

Celý článok...

Pridané nové adventné vence

Celý článok...

Ako sa stanem najlepším priateľom Boha

Celý článok...

Odpustky sú celoročná príležitosť 

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky.

Celý článok...

Historické pozadie "dušičiek"
 
V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

Celý článok...

Odpustky v novembri
 
„Odpustky sú odpustenie časných trestov (nie hriechov) pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Teda, aby mohol človek získať odpustenie trestu (odpustku) za nejaký hriech, musí byť tento hriech vyznaný a odpustený v spovedi. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“
„Každý veriaci môže odpustky … získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“ Čo pre to treba urobiť?

Celý článok...