Články

Ďalšie články...
Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

I.
Posväť sa meno tvoje 

Celý článok...

Desatoro kresťanských prázdnin

 

1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.


2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.


3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času.

4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.


5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.


6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

 

7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.


8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.


9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.


10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.

 

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko
Oščadnická modlitba k sv. Barborke

Celý článok...

Čo zabrzdí teplý front, ktorý sa k nám od Západu blíži?

Ideové korene homosexuálneho hnutia siahajú do obdobia sexuálnej revolúcie 60-tych rokov. Zopár ľudí, ktorí vnímajú svoje telo ako nástroj na uspokojovanie svojich túžob a potrieb, vychádza do ulíc. Ich telesné potreby určujú ich životný štýl, ich duch žiada spoločnosť, aby ona odobrila čokoľvek, čo k ich životného štýlu podľa nich patrí.

Celý článok...

Regina cæli - výsledky ankety 

Celý článok...

Turínske plátno

O jednej z najznámejších kresťanských relikvií - Turínskom plátne sa vedú nekonečné debaty už celé desaťročia.

Celý článok...

Nezaťažuj Ježiša ...

Patrím presne k tým ľuďom, čo dávajú tisíc záväzkov a dodržia možno zopár. Zaručene je nás takých viac. Ale jeden z mojich záväzkov je  aj taký, ktorý sa budem snažiť splniť.

Môj záväzok má názov – Nezaťažuj Ježiša ...

Celý článok...

 

Celý článok...