Články

Ďalšie články...
Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

VI.
A neuveď nás do pokušenia 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

V.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

IV.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

III.
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

II.
Príď kráľovstvo tvoje 

Celý článok...

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)
 

 

Sviatok Panny Márie Karmelskej si Katolícka cirkev pripomenula 16. júla. Prívlastok Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Palestíne a na rehoľu karmelitánov.

Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. V súčasnosti sa volá Džébel Már Aljás. Najvyšší bod sa nachádza 552 metrov nad morom. Na poslednom výbežku, kde sa kolmo do mora spúšťa skalná stena, stojí kláštor karmelitánov.

 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

I.
Posväť sa meno tvoje 

Celý článok...

Desatoro kresťanských prázdnin

 

1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.


2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.


3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času.

4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.


5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.


6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

 

7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.


8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.


9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.


10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.

 

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko