Články

Ďalšie články...
MOBIL - SVÄTÉ PÍSMO

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

VII.
Ale zbav nás Zlého 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

VI.
A neuveď nás do pokušenia 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

V.
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

IV.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

III.
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi 

Celý článok...

Úvahy nad prosbami modlitby Otče náš

II.
Príď kráľovstvo tvoje 

Celý článok...

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)
 

 

Sviatok Panny Márie Karmelskej si Katolícka cirkev pripomenula 16. júla. Prívlastok Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Palestíne a na rehoľu karmelitánov.

Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. V súčasnosti sa volá Džébel Már Aljás. Najvyšší bod sa nachádza 552 metrov nad morom. Na poslednom výbežku, kde sa kolmo do mora spúšťa skalná stena, stojí kláštor karmelitánov.

 

Celý článok...