Články

Ďalšie články...

Modlitba o dosiahnutie milostí na príhovor Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II.

Celý článok...

Žijem život s Bohom

Celý článok...

Prestaň ! Veď ja počúvam!

Po prázdninách... originálne deti, s originálnymi návykmi, presvedčené, že robia presne to, čo majú robiť. A že aj taká vec ako „počúvanie“ je naozaj „počúvaním“.
Chcete príklad?

Adam o niekoľko mesiacov pôjde do školy. A je presvedčený, že je veľký. Veď počúva... čo? alebo koho? Iba také malé zariadenie typu MP3... a možno, ak mu ho požičia sestra aj MP4 – počúva hudbu, správy /ako ocko/. Vyjadruje sa primerane veku, občas si povie aj : do.... zadnej časti tela, „slovenským spôsobom“. Jeho intenzita hlasu presahuje decibely všetkých detí v triede. Čo s tým????

Celý článok...

Pár fotiek z výletu 1. septembra 2010

Celý článok...


Dejiny kresťanstva sú po celé stáročia charakterizované tým, že Boží ľud často a rád putoval na rozličné miesta, nazývajúc ich posvätnými, či svätými miestami.

Celý článok...

Celý článok...


„Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý má prísť na svet“ – slová, ktoré čítame vo Svätom písme o viere Marty, zrejme práve pre túto vieru vrátil Kristus Lazárovi život. Svätú Martu si v Cirkvi pripomíname v týchto dňoch - 29. júla. V nasledujúcich riadkoch si túto biblickú sväticu, ktorá je vzorom a nebeskou ochrankyňou všetkých usilovných gazdiniek predstavíme bližšie.

Celý článok...


Sv. Anna, matka Panny Márie Dve evanjeliá (Matúšovo a Lukášovo) nám podávajú rodokmeň Pána Ježiša. Ale obidva rodokmene, hoci uvádzajú mená z dvoch rozličných línií, sa vzťahujú iba na predkov svätého Jozefa, ktorý bol pred izraelským zákonom hlavou Svätej rodiny a otcom Ježiša Krista. O rodičoch alebo iných predkoch Kristovej matky, Panny Márie, sa priamo z evanjelií nedozvedáme nič.

Celý článok...