Články

Ďalšie články...
AKÚ HODNOTU MÁ ČAS ?

Celý článok...

Zázrak uzdravenia na príhovor pápeža Jána Pavla II.

Celý článok...

Pár slov o každej rodine

Skúsme sa trochu zamyslieť nad bohatstvom Božieho Slova, ktoré sa nám dnes na sviatok Svätej Rodiny ponúka: „Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi.“ Čo si myslíte, v čom spočíva vážnosť otca?

Celý článok...

"Vo svätyni jednej starobylej katedrály sa kanonici modlili svoj breviár, spievajúc striedavo žalmy. Zrazu sa strhla hrozná búrka, až napokon udrel blesk do krovu nad chórom. Jeden z kanonikov  sa preľaknutý pozrel hore na klenbu chóru a vraví: "Myslím, že by sme mali teraz prestať a radšej sa trochu pomodliť."

 

"Zvyk zapráši, zanesie, zadusí aj najkrajšie veci. A nakoniec sa všetko robí s pretvárkou."

Celý článok...

O apoštoláte modlitby

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi.

Celý článok...

Kresťan a reinkarnácia

Kto z nás má chuť a odvahu diskutovať s ľuďmi, ktorí sa hlásia k rôznym relatívne novým duchovným smerom (orientálneho alebo západného pôvodu), veľmi často narazí na otázku prevteľovania. Kto uznáva po tomto pozemskom živote ďalšie životy toho istého jedinca, ten vraj kráča s dobou, s tým sa dá hovoriť. Kto tvrdí, že človek prežíva na tejto zemi jediný ľudský život, ten je v ich očiach beznádejný tradicionalista, včerajší človek, neschopný viesť dialóg. Potrebné je si uvedomiť, že reinkarnačná koncepcia nie je záležitosťou jednotlivcov alebo nejakých izolovaných krúžkov ľudí. Objektívne zistené a exaktne vyhodnotené údaje ukazujú, že toto presvedčenie je silne zastúpené v populácii a že je intenzívne zastúpené aj medzi členmi kresťanských cirkví. Čo je teda reinkarnácia a do akej miery je v zhode s kresťanským učením

Celý článok...

Modlitba k blahoslavenej Tereze z Kalkaty

Celý článok...

Ak hovoríme o anjeloch, hneď sa mnohým v mysli vynoria detské hlavičky s krídelkami, či dokonca mladé slečinky, ktoré vedú dieťa cez polorozbitý most alebo ich chránia pred zmijou. Nedajme sa príliš spliesť, lebo to nie sú správne predstavy o oných duchoch, ktorým hovoríme anjeli.

Celý článok...