Články

Ďalšie články...
TIEŇOVÁ SPRÁVA
O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 - 2010) - 2. čať
konkrétne príklady

Celý článok...

TIEŇOVÁ SPRÁVA
O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 - 2010) - 1. čať

Celý článok...

VY TEDA BUĎTE DOKONALÍ, AKO JE DOKONALÝ VÁŠ NEBESKÝ OTEC. (Mt 5,48)


Kategorický Pánov príkaz, a predsa ho málokto vzťahuje na seba. Ako keby bol adresovaný iba niektorým vyvoleným, ktorí  „majú na to“.

Celý článok...

Kam položíme svoj „pohár“?


Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli a spýtal sa ich:

Celý článok...

Nedeľa nás oslobodzuje, nie väzní

Ešte v roku 2002 prebehla na Slovensku diskusia o vhodnosti, či nevhodnosti nedeľného predaja, ktorú nepriamo vyvolal pastiersky list katolíckych biskupov Slovenska o svätení nedele. Viacerí diskutujúci sa vtedy snažili navrhnúť riešenia, ktoré by vyhovovali obidvom stranám, čiže tým, ktorí budú za, i proti.

Celý článok...

Švajčiarska garda (Coorte Elvetica)

Švajčiarska garda štátu Vatikán má dlhú históriu - nedávno, 22. januára 2011, oslávila 505 rokov. Pred piatimi storočiami zaznamenal pápežský kronikár do kroniky: "21. júna 1505 oznámil pápež Július II. Federácii švajčiarskych kantónov "Confederatis Superioris Alemanniae", že poveril Petra Hertensteina (von Hertenstein), cubiculario nostro, aby priviedol do Ríma 200 švajčiarskych vojakov, pro custodia palatii nostri". 21. januára 1506 ich prišlo do Ríma iba 150 (podľa niektorých zdrojov 120) pod vedením kapitána Gašpara von Silenen. Prešli cez Porta del Popolo a pokračovali na námestie svätého Petra, kde im Július II. udelil slávnostné požehnanie. Tento dátum a tento slávnostný vstup sú považované za oficiálne založenie útvaru "Coorte Elvetica".

Celý článok...

AKÚ HODNOTU MÁ ČAS ?

Celý článok...

Zázrak uzdravenia na príhovor pápeža Jána Pavla II.

Celý článok...