liturgia

Ďalšie články...

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

 

Eucharistia je podľa II. vatikánskeho koncilu „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Ján Pavol II. napísal o Eucharistii encykliku Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie), v ktorej hovorí: „Farnosť je spoločenstvom pokrstených, ktorí vyjadrujú a potvrdzujú svoju identitu predovšetkým slávením eucharistickej obety.“ Práve sviatok Kristovho Tela a Krvi je jednou z mála príležitostí, kedy sa naša farnosť celá schádza na slávení Eucharistickej obety.

 

Celý článok...

Prvý piatok v mesiaci v našej farnosti

Prax prvopiatkových svätých prijímaní má svoj základ v prisľúbení, ktoré dal Pán Ježiš Kristus sv. Margite Márii Alacoque: „Sľubujem ti, že moja všemohúca láska z nesmierného milosrdenstva môjho Srdca všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvé piatky deväť mesiacov po sebe, dá milosť pokánia na konci života, že nezomrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.”

Celý článok...

Príhovor Benedikta XVI. o význame slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, sa Svätý Otec stretol s veriacimi najprv pri rannej svätej omši vo farskom Kostole sv. Tomáša de Villanova v Castel Gandolfe, ale aj napoludnie pred modlitbou Anjel Pána. Z balkóna letnej pápežskej rezidencie zaznel príhovor, v ktorom Benedikt XVI. priblížil význam slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Celý článok...


Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev.

Celý článok...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Ján Pavol II.: Človek roku dvetisíc potrebuje srdce Krista.
"Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Z tohto liturgického sviatku vyžaruje osobitná duchovná intonácia pre celý mesiac jún. V Kristovom Srdci Božia láska ide v ústrety celému ľudstvu. Je to posolstvo v našich dňoch mimoriadne aktuálne. Aby sme poznali Boha, treba poznať Ježiša a žiť v zosúladení s jeho Srdcom, milovať ako on Boha i blížneho."

Celý článok...