Dekrét o posviacke kostola
dekret_konsekracia_kostola
Túžba veriacich a predstaviteľov farnosti i obce Oščadnica zväčšiť kostol, ktorá sa zrodila už pred I. svetovou vojnou, sa mohla zrealizovať až v roku 1941, v čase II. svetovej vojny. Koncom apríla bol položený a farárom Štefanom Krautmanom požehnaný základný kameň. Za rekordne krátky čas bol kostol rozšírený. Rôzne okolnosti spôsobili, že kostol bol 31. augusta 1941 len požehnaný nitrianskym biskupom Andrejom Škrábikom. Po rozšírení kostola sa prebudoval aj jeho interiér. Namiesto dreveného oltára bol osadený nový oltár z umelého mramoru. Jedinečnosť získal osadením netradične stvárnenej sochy Nanebovzatej Panny Márie, ktorú vytesal akademický sochár Vojtech Ihriský. Hlavný oltár i sochu požehnal pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania v roku 1942 Karol Kmeťko.

Po II. vatikánskom koncile, ktorý priniesol i výrazné zmeny v liturgii, boli v kostole urobené len nevyhnutné zmeny. V uplynulom roku sa začala realizovať dlhodobo plánovaná rekonštrukcia interiéru spolu s prístavbou sakristie. Podľa návrhu architektky Márie Sabovej bolo presbytérium vysunuté do priestoru lode kostola. Na podlahové kúrenie bola položená nová dlažba. Materiál z odstránených bočných oltárov bol použitý pri stavbe nového oltára i ambóny. Ich realizáciu previedol kamenár s oščadnickými koreňmi Branislav Moskáľ. Na stenách kostola pribudli štyri konsekračné kríže a v presbytériu veľký oltárny kríž. Rekonštrukcia sa realizovala svojpomocne za výdatnej duchovnej, finančnej i materiálnej pomoci farníkov, rodákov a ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorí nielen počas augustovej púte prichádzajú na toto miesto.

Nový oltár i liturgické zariadenie, ktoré v sobotu 1. mája 2010 posvätil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spolu s celým kostolom, odráža štruktúru a architektonické prevedenie pôvodného oltára; spája teda staré s novým. Do obetného stola boli vložené oltárne kamene z pôvodných oltárov, v ktorých sú pozostatky svätých. Na oltárnej menze je v latinčine vytesaný nápis, ktorý bude i budúcim generáciám pripomínať tento veľký deň.