Organizácia života vo farnosti Oščadnica

 

KRST - O krst žiada jeden z rodičov po narodení dieťaťa na farskom úrade, kam prinesie k nahliadnutiu rodný list. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. -ty rok života, bol pobirmovaný a buď je slobodný, alebo cirkevne sobášený. Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi býva v sobotu dopoludnia – možno ho z praktických dôvodov absolvovať už pred narodením dieťaťa.


SVIATOSŤ POKÁNIA - Sv. spoveď sa prijíma po náležitom spytovaní svedomia. Sviatosť pokánia sa vysluhuje v pracovné dni 30 min. pred sv. omšou. V nedeľu a vo sviatok môžu o sv. spoveď požiadať rodičia malých detí; tí, ktorí dochádzajú za prácou alebo nevládni, ktorých priviezli do kostola.


MANŽELSTVO - O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom, kde sa dohodnú aj termíny predmanželskej prípravy. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu z matriky ObÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti.


POMAZANIE CHORÝCH - V tejto sviatosti Cirkev prosí nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Termín „posledné pomazanie“ je nesprávny a taká sviatosť neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijímať aj Eucharistiu. Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti môžete zavolať kňaza kedykoľvek.


Duchovná služba v Nemocnici Čadca - d.p. Mgr. Peter Dubec /tel. 0911 811 345/

V prípade potreby vyslúženia sviatostí chorému na lôžkovom oddelení, môžete nechať žiadanku na vrátnici nemocnice. Žiadosti sú vybavované každý večer po 18.00 hodine.

Sväté omše v nemocnici v Čadci:

všedný deň -  v utorok až piatok o 15.15 hod. v kaplnke,

prikázaný sviatok s pracovnou povinnosťou o 15.15 hod. v zasadačke nemocnice,

nedeľa a prikázaný sviatok s pracovným voľnom o 10.00 hod. v zasadačke nemocnice.


POHREB - Oznamujú pozostalí najskôr na farskom úrade, kam prinesú kvôli zápisu do cirkevnej matriky List o prehliadke mŕtveho, ktorý je označený pečiatkou pohrebnej služby. Po dohode so správcom cintorína p. Rudolfom Majákom /tel. 0905 281 259/ dohodnú čas pohrebných obradov, prípadne pohrebnej svätej omše. Úmrtia počas víkendu hláste čím skôr, kvôli oznámeniu o prípadných zmenách času bohoslužieb.


Úradné záležitosti je najlepšie vybavovať

po svätých omšiach, nie však v nedeľu a vo sviatok.