Kňazi pôsobiaci v Oščadnici

 

Farári a správcovia farnosti

1. Damasus Kuba, OFM 1. 9. 1788 - 21. 11. 1793
2. Tomáš Hlavocsányi, OFM 21. 11. 1793 - 14. 1. 1794
3. Ján Škorvánek 14. 1. 1794 - 31. 7. 1807 postavenie murovaného kostola, najstaršia časť kostola
4. František Hubjak 1. 1. 1808 - 30. 6. 1845 postavenie farskej budovy medzi rokmi 1828 - 1845; je pochovaný v Oščadnici
5. Ján Remiš 1. 7. 1845 - 6. 12. 1848
6. Juraj Režucha, dekan 7. 12. 1848 - 27. 4. 1873 nová strecha na fare; je pochovaný v Oščadnici
7. Ján Okoličáni 24. 4. 1873 - 31. 8. 1873
8. Alojz Ptek 1. 11. 1873 - 31. 8. 1886
9. Štefan Bučko 1. 9. 1886 - 6. 3. 1887
10. Karol Zatkovič 10. 3. 1887 - 31. 8. 1889
11. Štefan Lemeš 1. 9. 1889 - 2. 6. 1902 zadovážil zvon ku cti Panny Márie a organ; je pochovaný v Oščadnici
12. František Filkorn, kanonik 2. 6. 1902 - 15. 10. 1902
13. Štefan Beniač 15. 10. 1902 - 1. 10. 1904 opravenie a vymaľovanie kostola, položená dlažba
14. Štefan Krautman, čestný kan. 1. 10. 1904 - 15. 11. 1950 ohradenie kostola, zhotovená Lurdská kaplnka s Božím hrobom, zvony, organ v roku 1929,rozšírenie kostola v roku 1941, kaplnky na vrchoch - za Dedovou v roku 1941, u Švancarov v roku 1950, postavenie Trojičky v roku 1940, za poďakovanie ochrany farnosti cez 2. sv. vojnu postavili veriaci v Sivovej grape Kalváriu - dohotovená v roku 1947
15. Štefan Hričovský, dekan 1950 - 1952 v rokoch 1949 - 1950 bol kaplánom v Oščadnici, dokončená maľovka
16. Viliam Štiavnický 1. 7. 1952 - 1. 8. 1958 hospodárske budovy, brizolitová omietka fary a kostola, vodovod na fare, oplotenie
17. Jozef Pôčik 1. 8. 1958 - 15. 2. 1967 plechová krytina na fare a kostole, ústredné kúrenie na fare, dve vitrážne okná v sanktuáriu
18. Jozef Čakanek, čestný dekan 5. 2. 1967 - 1. 10. 1968 zachránil farnosť od interdiktu, vymaľovanie kostola
19. Jozef Pitek, čestný dekan 1. 10. 1968 - 1. 7. 2001 krytina na prístavbe kostola, dva zvony ku cti sv. Petra Pavla, nová kaplnka na Rovniach, vymaľovanie kostola, výmena elektr. vedenia, elektirfikácia zvonov, voda a plyn na fare a v kostole a mnoho iných prác okolo kostola, fary a Kalvárie
20. Peter Brisuda 1. 7. 2001 - 31. 8. 2005 postavenie novej farskej budovy, oprava fasády kostola, nové ozvučenie na Kalvárií
21. Peter Jankech 1. 9. 2005 - 1. 4. 2008 dokončenie fasády kostola
22. Ľubomír Bollo 1. 7. 2008 -30.6.2012 prístavba sakristie, podlahové kúrenie v kostole, výmena okien, rekonštrukcia liturgického priestoru vo farskom kostole (nový kamenný oltár a ambóna), rekonštrukcia liturgického priestoru v kostole na Kalvárií, rekonštrukcia okolia kostola
22. Ondrej Rašovec 1. 7. 2012 - terajší správca farnosti

 

 

Kapláni farnosti

1. Ondrej Hanzel 1806 - 1861
2. Ignác Opatril 1869 - 1871
3. Ignác Drexler 1871 - 1873
4. Jozef Alcithner 1877 - 1878
5. Ignác Wohland 1883 - 1884
6. Ignác Mendl 1891 - 1892
7. Ignác Lemeš 1892 - 1897
8. Ján Kempný 1897 - 1899
9. Ján Kvašňanský 1899 - 1900
10. Karol Mišik 1900 - 1901
11. Jozef Tiso 1910 - 1911 1. prezident Slovenskej republiky
12. Anton Židek 1911 - 1912
13. JOzef Űrge 1912 - 1913
14. Štefan Schmidt 1913 - 1915
15. Cyril Žemberi 1915 - 1916  
16. Ján Matej Porubský 1916 - 1920
17. Vojtech Dornič 1921 - 1922
18. Ondrej Hrabovec 1922 - 1923
19. Jozef Cisar 1923 - 1924 a 1924 - 1940
20. Alexander Laudon 1924
21. Boris Ivanov 1942
22. František Malovec 1940 - 1941 a 1958 - 1964
23. Vojtech Štrbák 1944 - 1949  
24. Jozef Čapkovič, OFM 1950 - 1951  
25. Imrich Staník 1954 - 1956  
26. Ján Čierny 1956 - 1958  
27. Celestín Mikunda 1964 - 1965  
28. Jozef Kiaba 1965 - 1967  
29. Ján Daniš 1967 - 1969  
30. Róbert Stenchlák 1998  
31. Stanislav Vnuk 1999 - 2001  
32. Ján Chrenšč 2002 - 2004  
33. Andrej Týleš 2004 - 2005  
34. Miroslav Švancár 2005 - 2006  
35. Vladimír Tomáš 2006 - 2008  
36. Miloš Gabala 2009 -2012
36. Peter Mariak 2012 - terajší kaplán farnosti