Erb, zástava a pečiatka Farnosti Oščadnica

 

Človek od nepamäti využíva symboly ako jednoduché a výstižné prostriedky na vyjadrenie určitej skutočnosti, vlastníctva, či ako prostriedok prezentácie a identifikácie. Jedným z nich je erb. Ten vznikol z praktických potrieb stredovekého človeka a svojou funkčnosťou, ale i príťažlivosťou si zachováva atraktivitu a význam dodnes.


Už pri vzniku prvých erbov v polovici 12. storočia to bola Cirkev, ktorá ich prijala ako praktický prvok identifikácie jej predstaviteľov, ako i cirkevných inštitúcií. O tom, aký význam venovala a venuje Cirkev erbom, svedčí množstvo smerníc, noriem a nariadení, ktorými upravuje pravidlá ich tvorby a používania už takmer osem storočí.


I na Slovensku má používanie cirkevných erbov svoju dlhú tradíciu. Tie, ktoré vznikajú v súčasnosti sú tvorené podľa pravidiel, ktoré boli kodifikované pred mnohými stáročiami a nesú historický odkaz z minulosti. Nezriedka tieto erby vychádzajú práve z historických prameňov, pečatí, zaniknutých, ale i zachovaných patrocínií. Zároveň však novovytvorené erby vnášajú do heraldiky nóvum, ktoré súčasníkom, ale i budúcim používateľom, bude pripomínať posolstvo dnešných čias. Dobrý cirkevný erb je ukazovateľom kresťanských hodnôt a tradícií, z ktorých majiteľ, ale i ďalší užívatelia čerpajú povzbudenie a hlásajú ich. Tak sa erb nestane snobizmom, ale dôstojným reprezentantom spoločenstva, v ktorom existujeme, s ktorým sa stotožňujeme a ku ktorému sa hlásime.


 

oscadnica_erb_far_priehladny

Popis erbu

 Erb tvorí v modrom štíte strieborný monogram Panny Márie, prevýšený zlatou listovou korunou.Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Erb farnosti vyjadruje farské patrocínium Nanebovzatia Panny Márie.Okrem farského kostola je Panne Márii zasvätených aj viacero ďalších sakrálnych objektov vo farnosti. Tomu zodpovedajú aj symboly Panny Márie – monogram a koruna. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky kňazovi v hodnosti farára a farnosti.

 Pečiatka
oscadnica_peciatka_priehladna

Zástava
oscadnica_erb_zastava_priehladna

Erb našej farnosti slávnostne požehnal Mons. Jozef Šelinga, na slávnosť Bohorodičky Panny Márie 1. januára 2010 vo farskom kostole.