Get Adobe Flash player
Advent v činorodej láske

Adventný čas nie je len obdobím zhonu a sladkých pocitov. Je veľa príležitostí, keď môžeme práve počas adventu znova a znova prejaviť ľudskosť voči tým, ktorí sa nachádzajú v pozícii núdznych. Žiaľ, často gýč a komerčnosť sú sprievodnou stránkou adventu, ale je tu našťastie aj druhá tvár tohto posvätného obdobia: solidarita a pomoc na pravom mieste.
Mnohí, ktorí sa v týchto dňoch angažujú, robia to vedome ako kresťania. Cítia, čo znamená, že Boh sa solidarizuje s ľuďmi. Boh sa nespráva povýšenecky. Skláňa sa k človeku. Nie je to pod jeho úroveň, pod jeho dôstojnosť. Boh sa odhodlal zostúpiť do života ľudí. Žiť ako my, ako človek vo všetkom nám podobný. Keď teda chceme vedieť, ako prichádza Boh, potom sa nesmieme pozerať iba hore, musíme sa pozerať dole. Tam je Boh. Bezmocný, ale milujúci, prichádzajúci zdola.

Konal tak nie preto, aby to mal ľahšie, keď chce pochopiť človeka, alebo aby sa prispôsobil, ale preto, lebo mu veľmi záleží na ňom, na svete, na jeho záchrane, a preto, že nechce nič a nikoho zatratiť. Z jeho narodenia teda nesmieme urobiť len zbožnú idylu. Čas do Vianoc je zvláštnym obdobím konkrétnej pomoci. Je to čas, v ktorom je potrebné naplniť srdcia dobrotou a láskou.

Vydajme sa teda na cestu k dobrote! Staňme sa svetlom: s našou činorodosťou, aj tichom, ktoré patrí k tomuto času, aj s balíčkami a darmi starostlivo ukrývanými do svätvečera; s našimi prianiami a očakávaniami, s našou núdzou a biedou nášho srdca alebo tela. S našimi rodinami a priateľmi - i s našimi nepriateľmi! A nepochybne s naším celým národom. Aj národy sa totiž môžu dostať do tohto svetla a stať sa znamením nádeje pre ostatný svet, ako vyvolený národ Izraela pred vekmi, ako národ nádeje, pokoja; ako národ, ktorý je ochotný slúžiť hladujúcim a slabým. To všetko by bolo možné, pre to všetko by sme sa mohli pokúsiť pracovať, ak sa najskôr necháme viesť výzvou aj tohtoročného adventu. Vtedy bude toto posvätné predvianočné obdobie mnohorakým obohatením a svojou dobročinnosťou bude siahať ďalej.

Advent na začiatku cirkevného roka chce totiž ešte viac, milí priatelia. Chce v nás vzbudiť povedomie očakávania. Lebo Cirkev má príkaz čakať, bdieť a modliť sa, kým sa zjaví opäť Kristus. Od dní prvotnej Cirkvi patrí ku kresťanskej viere, že naše základné zmýšľanie je nasmerované na návrat Pána. Texty adventu nám preto neustále pripomínajú: Bdejte a modlite sa!

VILIAM JUDÁK