Pokyny k príprave k sviatosti birmovania

 

So začiatkom školského roka začíname aj prípravu k sviatosti birmovania. Birmovanci, ktorí ukončili prípravu v júni a mali by záujem o ďalšie stretnutia na zaujímavé témy, nech prídu na sv. omšu 14.9. o 17.15 hod. Táto sv. omša je však záväzná pre terajších deviatakov, ktorí iba teraz začínajú prípravu. Samotná príprava zahŕňa:

 

 • účasť na nedeľnej sv. omši a na prikázaný sviatok
 • sv. spoveď v týždni pred prvým piatkom
 • sv. omša na prvý piatok spojená s katechézou
 • stretnutia s animátormi
 • hodiny náboženstva v škole
 • účasť na nedeľnej sv. omši a v prikázaný sviatok – kontrola pečiatkou, podpisom a od animátora po každej sv. omši v zadnej časti kostola pri Panne Márii
 • sv. spoveď – vždy začiatkom mesiaca – resp. v týždni pred prvým piatkom v mesiaci ½ hodinu pred hociktorou sv. omšou od pondelka alebo aj  na prvý piatok od 15.00-17.00 hod.
 • sv. omša na prvý piatok v mesiaci spojená s katechézou – začína 17.15
 • stretnutia s animátormi
 • hodiny náboženstva v škole (podľa školského rozvrhu)

 

Birmovným rodičom môže byť len pokrstený katolík, muž alebo žena, ktorý:

 • dovŕšil 16 rokov a sám prijal sviatosť birmovania,
 • má úprimnú vôľu plniť si zodpovedne úlohu birmovného rodiča,
 • snaží sa žiť sviatostným životom (modlitby, sväté omše, sväté spovede...),
 • ak je sobášený, žije v usporiadanom cirkevnom manželstve, nie je rozvedený a nežije v nedovolenom partnerskom zväzku.

 

Skôr ako prijmem sviatosť birmovania je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý(á), ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane nielen mojím vzorom, ale tiež mojím priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha prihovára a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

 • Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi ľudí, ktorých Cirkev vyhlásila za svätých.
 • Prečítam si životopis tohto svätca a v rámci prípravy vypracujem a odovzdám referát o jeho živote.
 • Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno s ním mám už teraz niečo spoločné).
 • Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

 

životopisy svätých - sk